Met Jou Naar Het Niemandsland
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Jij bent als de zonneschijn, jij bent mijn geluk
′T Leven kent met jou geen pijn, dit gaat nooit meer stuk
Ik wil altijd bij jou zijn, want jij bent mijn lach
Ieder uur met jou is fijn, jij hebt mij de liefde gebracht

Refr.:
'K Vlieg met jou naar een niemandsland daar waar wij heel gelukkig
Zijn
Samen in een mooi dromenland, ook al is het maar klein
Daar pluk ik dan een ster voor jou, weet dat ik op jouw liefde wacht
Ik vlieg alleen met jou naar niemandsland

Dromen zijn soms fantasie, maar ze werden war
Nu ik jou hier voor me zie, voel ik geen gevaar
Jij bent meer dan zomaar iets, jij bent echt een vriend
Zonderjou dan was ik niets, jij hebt al mijn liefde verdiend

Refr.(2x)

Ik vlieg alleen met jou naar niemandsland

Overall Meaning

The song "Met jou naar het niemandsland" by Marianne Weber is a love song expressing the singer's deep affection and gratitude for her partner. The opening lines "Jij bent als de zonneschijn, jij bent mijn geluk" compare the presence of her partner to sunlight, bringing happiness into her life. The singer describes how being with her partner makes her feel like life has no pain and that their love will last forever. The chorus "K Vlieg met jou naar een niemandsland daar waar wij heel gelukkig zijn, samen in een mooi dromenland, ook al is het maar klein" expresses the desire to escape to a place of pure happiness away from the troubles of the world with her partner. The singer acknowledges that dreams can sometimes be just fantasies, but being with her partner makes them feel real and makes her feel safe.


Line by Line Meaning

Jij bent als de zonneschijn, jij bent mijn geluk
You bring light to my life, you are my happiness


′T Leven kent met jou geen pijn, dit gaat nooit meer stuk
Life with you knows no sorrow, this will never break


Ik wil altijd bij jou zijn, want jij bent mijn lach
I want to be with you always, because you bring me joy


Ieder uur met jou is fijn, jij hebt mij de liefde gebracht
Every hour with you is pleasant, you have brought love into my life


K Vlieg met jou naar een niemandsland daar waar wij heel gelukkig Zijn
I am flying with you to a place of no man's land where we are very happy


Samen in een mooi dromenland, ook al is het maar klein
Together in a beautiful dream world, even though it may be small


Daar pluk ik dan een ster voor jou, weet dat ik op jouw liefde wacht
There I will pick a star for you, know that I am waiting for your love


Ik vlieg alleen met jou naar niemandsland
I am flying with only you to no man's land


Dromen zijn soms fantasie, maar ze werden war
Dreams are sometimes fantasy, but they became true


Nu ik jou hier voor me zie, voel ik geen gevaar
Now that I see you in front of me, I feel no danger


Jij bent meer dan zomaar iets, jij bent echt een vriend
You are more than just something, you are truly a friend


Zonderjou dan was ik niets, jij hebt al mijn liefde verdiend
Without you I would be nothing, you have earned all of my love


Refr.(2x)
Chorus repeated two times
Contributed by Grace T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions