Moeders Laatste Briefje
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Moeders laatste brief by Marianne Weber
Moeders laatste brief

Leven zoon ik laat je weten,
Dat mijn dagen zijn geteld.
Dat je mij zo bent vergeten,
Is wat mij het meeste kwelt
'K was naar jou te verlangen,
In mijn eenzaamheid en pijn
Als je deze hebt ontvangen,
Zal ik er wel niet meer zal zijn

Dag jongen vaarwel
Ik heb je vergeven
Bedankt voor het geluk
Dat jou jeugd mij eens gaf
Toen jij me verliet
Ben eenzaam gebleven
Misschien voel je spijt
Als je staat bij mijn graf

Maanden heb ik zitten wachten
Tot je weer eens komen zou
'K heb slapeloze nachten
Menig maal gehuild om jou
'K heb maar in een hoek gezeten
Oud en ziek in zak en as
Kind je had me nooit vergeten
Als jij arm gebleven was

Dag jongen vaarwel
Ik heb je vergeven
Bedankt voor het geluk
Dat jou jeugd mij eens gaf
Toen jij me verliet
Ben eenzaam gebleven
Misschien voel je spijt
Als je staat bij mijn graf

Overall Meaning

The song "Moeders Laatste Briefje" by Marianne Weber is a poignant and heart-wrenching song that speaks of a mother's unconditional love for her son. In this song, the mother lets her son know that her days are numbered and expresses her sorrow at how much he has forgotten about her. She had been waiting for him to visit her for months, but he never came. She was left alone in her sickness and despair, and it pains her to think that her son will only remember her when standing by her grave.


The lyrics evoke a sense of regret and sadness, as the mother recounts the times when her son was young and brought joy to her life. She forgives him for leaving her alone and thanks him for the happiness he once gave her. However, the pain of being abandoned by her own son is too much to bear, and she passes away with the hope that he will remember her when she is gone.


The song serves as a reminder of the importance of cherishing our loved ones while they are still here, and not waiting until it is too late to express our love and gratitude. It also highlights the profound impact that a parent-child relationship can have on a person's life, and the pain that can come with its absence.


Line by Line Meaning

Leven zoon ik laat je weten,
My dear son, I am writing to inform you that my days are numbered.


Dat mijn dagen zijn geteld.
I am approaching the end of my life.


Dat je mij zo bent vergeten,
What hurts me the most is that you seem to have forgotten about me.


Is wat mij het meeste kwelt
This is the source of my greatest pain.


'K was naar jou te verlangen,
I have longed for you in my loneliness and pain.


In mijn eenzaamheid en pijn
During these difficult times, I have felt very alone.


Als je deze hebt ontvangen,
If you are reading this letter,


Zal ik er wel niet meer zal zijn
I will most likely no longer be alive.


Dag jongen vaarwel
Farewell my dear son


Ik heb je vergeven
I have forgiven you


Bedankt voor het geluk
Thank you for the happiness


Dat jou jeugd mij eens gaf
That your youth once brought me


Toen jij me verliet
When you left me


Ben eenzaam gebleven
I have remained lonely


Misschien voel je spijt
Perhaps you feel remorse


Als je staat bij mijn graf
When you stand by my grave


Maanden heb ik zitten wachten
For months, I have been waiting


Tot je weer eens komen zou
For you to come see me again


'K heb slapeloze nachten
I have had many sleepless nights


Menig maal gehuild om jou
I have cried many times because of you


'K heb maar in een hoek gezeten
I have been sitting alone in a corner


Oud en ziek in zak en as
Old and sick, feeling hopeless


Kind je had me nooit vergeten
My child, you should never have forgotten me


Als jij arm gebleven was
If you had remained poor
Contributed by Brooklyn Y. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Mike Pruim

Oh lieve vrouw wat heb jij een super mooie gouden stem dikke kus Je grote Vriend Mike Pruim ❤❤

Lenie Vos

Zoon al 17 jaar niet meer gezien dit wordt op mijn begrafenis gedraaid

Hobby Modelbouw

Dan moet je je Moeder wel wat aangedaan hebben dat ze het jou nooit zal vergeven

Mike Pruim

Wat is dit voor dom andwoord wat negens op slaat niet oordelen dit vind ik nergens op slaan hier wordt ik serieus echt boos van

Mike Pruim

Dit neemt u direct terug hier krijgt u mij boos mee

Lenie Vos

Ik blijf altijd van jehouden mijn vraag alleen WAAROM????😅

Saurer Duck

Manfred Moeders Laatste Briefje alleen wij hebben het jou niet vergeven

More Versions