Straks Valt De Nacht
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Interesting Facts ↴  Line by Line Meaning ↴

ik zit hier en smeek
blijf hier, wat moet ik als je weggaat
laat jij me alleen
denk na, kijk me aan en denk na
maar ik zie geen medelij
wat doen jouw woorden pijn
jij wilt hier nooit meer zijn
maar ik zie geen medelij
wat doen jouw woorden pijn
jij wilt hier nooit meer zijn
jij wilt hier nooit meer zijn
(jij wilt hier nooit meer zijn)

nu is het nacht
en ik bleef alleen
jij ging, mijn verdriet is gebleven
nu is het nacht, want jij bent gegaan
maar de waarheid kan ik niet aan
nee, ik zie geen medelij
wat doen jouw woorden pijn
jij wilt hier nooit meer zijn
maar ik zie geen medelij
wat doen jouw woorden pijn
jij wilt hier nooit meer zijn
jij wilt hier nooit meer zijn

Ik die zo naar liefde zocht
maar die ik nimmer kreeg
jij ging, mijn hart bleef leeg
ik die zo naar liefde zocht
maar die ik nimmer kreeg
jij ging, mijn hart bleef leeg
jij ging, mijn hart bleef leeg
(jij ging, mijn hart bleef leeg)
jij ging mijn hart bleef leeg
in deze nacht

Overall Meaning

The lyrics of Marianne Weber's song "Straks Valt De Nacht" talk about heartbreak and the aftermath of a breakup. The singer pleads with their partner not to leave and feels a sense of betrayal and pain as they watch them walk away. They reflect on their search for love and the emptiness they feel after being left alone. The night becomes a metaphor for the darkness and uncertainty that they now face without their partner.


The repeated line "ik zie geen medelij" (I see no mercy) emphasizes the singer's pain and feelings of abandonment. They feel like they were left without any compassion or understanding from their partner. The song is a poignant exploration of the universal emotions that come with heartbreak - feelings of loneliness, betrayal, and longing for love.


Overall, "Straks Valt De Nacht" is a moving and heartfelt song that captures the complicated emotions that follow a breakup.


Some interesting facts about the song include:


Interesting Facts
Note: This section uses generative AI, which can be inaccurate.


Line by Line Meaning

ik zit hier en smeek
I'm begging you to stay


blijf hier, wat moet ik als je weggaat
Stay here, what am I supposed to do when you leave?


laat jij me alleen
Are you leaving me alone?


denk na, kijk me aan en denk na
Think, look at me, and think


maar ik zie geen medelij
But I don't see any pity


wat doen jouw woorden pijn
Your words are hurting me


jij wilt hier nooit meer zijn
You never want to be here again


nu is het nacht
Now it's night


en ik bleef alleen
And I stayed alone


jij ging, mijn verdriet is gebleven
You left, but my sorrow remained


maar de waarheid kan ik niet aan
But I can't handle the truth


ik die zo naar liefde zocht
I, who searched so hard for love


maar die ik nimmer kreeg
But never received it


jij ging, mijn hart bleef leeg
You left, leaving my heart empty


in deze nacht
In this night
Contributed by Jordyn Y. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions