Wat Heeft Een Mens Nog Meer Te Wensen
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Had nooit genoeg
Ik wilde altijd meer en meer
Wat ik in handen had legde ik mij nooit bij neer
Het moest groter duurder beter
Ik was bijna al vergeten wat ik nodig had
Ik dacht dat ik alles bezat
En toen kwam jij in een keer op mijn pad
Ben al tevree wanneer je in mijn ogen kijkt
Het is jou lach jouw blik
Jouw stem die heel mijn hart verrijkt
Nee ik hoef toch geen juwelen
Wat kan mij die troep nou schelen
Schat ik hou van jou
En nu zolang jij bij mij bent
Heb jij meer dan genoeg mijn hele hart verwend

Wat heeft een mens nog meer te wensen
Als er iemand is als jij van me houdt
Ik hoef geen miljoenen op de bank te hebben
Lieve schat dat laat me koud
Want zoals jij is er één
En die ene blijft een leven lang dicht bij me staan
Wat heeft een mens nog meer te wensen
Als ik elke dag jouw armen om me heel voel slaan

'T maakt niets meer uit al nemen ze me alles af
Pak mijn auto neem mijn geld het is voor mij geen straf
Het geluk zal ik bewaren
Ik kan duizend nachten sparen door met jou te zijn
Wat maakt rijk zijn nou zo fijn
'T is jouw liefde en een beetje zonneschijn

Wat heeft een mens nog meer te wensen
Als er iemand is als jij van me houdt
Ik hoef geen miljoenen op de bank te hebben
Lieve schat dat laat me koud
Want zoals jij is er één
En die ene blijft een leven lang dicht bij me staan
Wat heeft een mens nog meer te wensen
Als ik elke dag jouw armen om me heel voel slaan

Wat heeft een mens nog meer te wensen
Als ik elke dag mijn armen om je heen kan slaan

Overall Meaning

The lyrics of Marianne Weber's song "Wat Heeft Een Mens Nog Meer Te Wensen" talk about the realization of finding true happiness and contentment in love and relationships, rather than material possessions or wealth.


In the first paragraph, the singer reflects on their past behavior of always wanting more and more, never being satisfied with what they had. They were focused on acquiring things that were bigger, more expensive, and better, but they had forgotten what truly mattered. However, everything changed when the person the singer is addressing (presumably their romantic partner) came into their life.


The second paragraph expresses the joy and satisfaction the singer finds in the presence of their loved one. They are content with just the simple act of looking into each other's eyes and hearing their laughter and voice, as it enriches their heart. The singer realizes that material possessions like jewelry don't matter to them as long as they have the love of their partner. They declare their love and appreciate how their partner has fulfilled their entire heart.


The chorus emphasizes the idea that having someone who loves them is all they need. The singer doesn't desire to have millions of dollars in the bank or material wealth, because the love and presence of their partner outweighs all of those material possessions. The uniqueness of their partner is highlighted, and they express their gratitude for having someone that will always stay by their side. The chorus concludes by stating that having their partner's arms around them every day is the ultimate wish fulfilled.


The final paragraph further emphasizes how the singer's perspective has shifted. They declare that nothing else matters if everything is taken away from them. They wouldn't mind losing their car or money because they have found true happiness and contentment in the love they share with their partner. The singer realizes that the true value lies in their partner's love and a little bit of sunshine. They conclude that being able to embrace their partner every day is the ultimate desire fulfilled.


Overall, the lyrics convey the message that true happiness and fulfillment can be found in love and relationships, rather than material possessions or wealth. The singer reflects on their past desires for more, but ultimately realizes that love is all they need to be content and satisfied in life.


Line by Line Meaning

Had nooit genoeg
I was never satisfied


Ik wilde altijd meer en meer
I always wanted more and more


Wat ik in handen had legde ik mij nooit bij neer
I never settled for what I had


Het moest groter duurder beter
It had to be bigger, more expensive, better


Ik was bijna al vergeten wat ik nodig had
I had almost forgotten what I truly needed


Ik dacht dat ik alles bezat
I thought I possessed everything


En toen kwam jij in een keer op mijn pad
And then you came into my life all of a sudden


Ben al tevree wanneer je in mijn ogen kijkt
I am content when I look into your eyes


Het is jou lach jouw blik
It is your smile, your gaze


Jouw stem die heel mijn hart verrijkt
Your voice enriches my entire heart


Nee ik hoef toch geen juwelen
No, I don't need any jewels


Wat kan mij die troep nou schelen
What do I care about that stuff


Schat ik hou van jou
Darling, I love you


En nu zolang jij bij mij bent
And now, as long as you are with me


Heb jij meer dan genoeg mijn hele hart verwend
You have more than enough, you have spoiled my whole heart


Wat heeft een mens nog meer te wensen
What else does a person have to wish for


Als er iemand is als jij van me houdt
When there is someone like you who loves me


Ik hoef geen miljoenen op de bank te hebben
I don't need millions in the bank


Lieve schat dat laat me koud
Sweetheart, that doesn't matter to me


Want zoals jij is er één
Because there is only one like you


En die ene blijft een leven lang dicht bij me staan
And that one will stay close to me for a lifetime


Het maakt niets meer uit al nemen ze me alles af
It doesn't matter anymore even if they take everything away from me


Pak mijn auto neem mijn geld het is voor mij geen straf
Take my car, take my money, it's not a punishment for me


Het geluk zal ik bewaren
I will cherish the happiness


Ik kan duizend nachten sparen door met jou te zijn
I can save a thousand nights just by being with you


Wat maakt rijk zijn nou zo fijn
What makes being rich so enjoyable


'T is jouw liefde en een beetje zonneschijn
It's your love and a little bit of sunshine


Als ik elke dag jouw armen om me heen kan slaan
If I can wrap your arms around me every day
Lyrics © BMG Rights Management
Written by: Jeffrey Weber

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Ryszard Kupisz

Dzięki MARIANNE za piękny utwór muzyczny. Serdecznie pozdrawiam z Polski.

Cees Bullens

Ryszard Kupisz ik kan de Warmte. Van je hart. Niet meer. Voelen

Givano Borman

Llalqlqlql

leena belt

wauw wat een super nummer jullie moeten echt vaker samen zingen, deze wordt zeker een nummer 1 hit!!!!

Richard Kersten

Marianne Weber, echt de koningin van het levenslied! Ik word altijd blij van haar liedjes.

Richard Habicher

If it,s Dutch than it,s always perfect! Let there be more beautiful songs from this, they are just perfect!

Hessel Elsinga

De rillingen lopen over de rug wat een pracht nummer grandioos die accordeon er bij

Linda Luursema

Wat een fantastisch lied is dit. Ik kan niet stoppen om naar jullie te luisteren. Jullie bezorgen mij kippenvel. Als ik naar jullie nieuwe singel luister dan kan mijn dag niet meer stuk. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe cd,en die komt hier zeker in huis. Lieferds bedankt. Groetjes Linda

Marientje v.d.wiele

Een fantastisch duet hebben jullie gezongen, Bravoooooo ! Evengoed Marianne, als Willem, jullie Stemmen komen zo mooi tot hun rechjt hier in dit leuke liedje ! Hebben jullie goed gedaan ! Sympathieke groetjes voor jullie tweetjes !!! liefs Marina uit Antwerpen !

Wichman van der Kuilen

Het perfecte koppel. Heerlijk nummer, word je vrolijk van. Ik kijk nu al uit naar het album.

More Comments

More Versions