Zij Heeft Jou
Marianne Weber Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ik kijk naar wat foto s
Uit vervlogen tijd
Toen jij nog van me hield
Maar ik ben je kwijt
En zie ik jouw ogen
Waar ik zo van hou
Die foto s heb ik hier
Maar zij heeft jou
Soms draaiden we platen
En dan dansten wij
Het geluk leek voor altijd
Voor jou en mij
De muziek is gebleven
Waar ik zo van hou
Ik heb wel die platen
Maar zij heeft jou
Ik hou de herinnering
Aan jou om mij heen
Want al wat jij gaf
Was niet echt

De ring aan mijn vinger
Die ooit zeggen wou
Voor ons een teken
Van geluk en trouw
Het bleken maar woorden
Want wat heb ik nou
Je ring blijf ik dragen
Maar zij heeft jou
Ik hou de herinnering
Aan jou om mij heen
Want al wat jij gaf
Was niet echt
Want jij liet mij alleen
De ring aan mijn vinger
Die ooit zeggen wou
Voor ons een teken
Van geluk en trouw
Het bleken maar woorden
Want wat heb ik nou
Je ring blijf ik dragen
Maar zij, zij heeft jou

Overall Meaning

In Marianne Weber's song "Zij Heeft Jou", the lyrics are focused on a lost love that the singer is reminiscing about through old photos and memories. The lyrics express the struggle of holding onto the past while realizing that everything has changed. The singer is particularly mourning the loss of her lover who is now with someone else. She reflects on how the things that used to bring her joy, such as dancing and listening to music, now only serve as reminders of the love she has lost.


The lyrics highlight the emptiness of holding onto the material possessions left behind by her former relationship. The ring that was once a symbol of love and commitment now serves as a painful reminder of what was lost. Ultimately, the singer realizes that the memories she has of her former partner are all that she is left with. Though the love was real, it has ultimately faded away, leaving only memories and heartache behind.


Overall, the song is a poignant reminder of the universal experience of losing love and the pain that comes with it. The singer's raw emotion and vulnerability in these lyrics make it relatable to anyone who has gone through a difficult breakup.


Line by Line Meaning

Ik kijk naar wat foto s
I gaze at old photographs


Uit vervlogen tijd
From a distant past


Toen jij nog van me hield
When you still loved me


Maar ik ben je kwijt
But I’ve lost you


En zie ik jouw ogen
And when I see your eyes


Waar ik zo van hou
That I love so much


Die foto s heb ik hier
These photographs I have here


Maar zij heeft jou
But she has you


Soms draaiden we platen
Sometimes we played records


En dan dansten wij
And then we danced


Het geluk leek voor altijd
Happiness seemed forever


Voor jou en mij
For you and me


De muziek is gebleven
The music remains


Waar ik zo van hou
That I love so much


Ik heb wel die platen
I still have those records


Maar zij heeft jou
But she has you


Ik hou de herinnering
I treasure the memory


Aan jou om mij heen
Of you being around me


Want al wat jij gaf
For all that you gave


Was niet echt
Was not real


De ring aan mijn vinger
The ring on my finger


Die ooit zeggen wou
That once expressed


Voor ons een teken
A sign for us


Van geluk en trouw
Of happiness and loyalty


Het bleken maar woorden
But they turned out to be just words


Want wat heb ik nou
Because what do I have now?


Je ring blijf ik dragen
I’ll keep wearing your ring


Maar zij heeft jou
But she has you
Writer(s): cochran, marianne weber

Contributed by Aria O. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@caddy196224

Geweldige muziek goed voor de hele dag. Dit verveelt nooit. Machtig van onze marianne. We missen je wel!!!! We genieten van wat je gemaakt hebt!!!!!❤❤

@9wilbert

gezellig, feest, vrolijkheid. ik kan gewoon niks meer zeggen. dit is een geweldig nummer

@RitaMelis

prachtig lied!!!

@fa6819301

Een ongelooflijke goeie en toffe zangeres !

@janpremierxpk2607

prachtig deze muziek in een woord geweldig!!!!

groeten uit lemmer friesland

@normaangoelal4209

Vrolijk nummer .

@liavandenhurk9221

Graag door blijven zingen tot de laatste adem .

@jensaukema732

Dat hoor ik nu altijd bij mijn oma😂

@emavanleeuwen

gezellig nummer zeg 😉

@janenelyboender8223

jap boender dit lied is ook mijn favoriet 🎶🤩

More Comments

More Versions