Het Is Allemaal Anders Gelopen
Marianne Weber & Willem Barth Lyrics


Het was niet zo bedoeld
Ik zocht jou bij het water en voor ik het wist was hij daar
'T Was in één ogenblik al verloren
Hij sprak zinnen ik hoorde amore
Even later lag ik in z'n armen
En hij speelde toen op z'n gitaar

Het was niet zo bedoeld
Maar ik stond wat te dansen
En zij liep toen tegen mij aan
Hand in hand nam ze mij mee door straten
Naar een pleintje zo verlaten
En ze kuste me zacht met haar lippen
In de verte daar klonk een mooie gitaar

Het is allemaal anders gelopen
Ik ga nooit meer naar huis
Ik kom nooit meer thuis

Nee ik wil hier nooit nooit nooit nooit meer vandaan
Hier vind ik liefde in alles
De sterren de zon en de maan
Ik wil hier nooit nee nooit nooit meer vandaan
Het spijt me voor jou lieve schat
Maar die ander kan ik niet weerstaan

Het is allemaal anders gelopen
‘K Had dit nooit van tevoren verwacht
Wat ik terug wilde vinden in jou
Zag ik in die ogen en nachten zo blauw
Een moment even los van elkander
Romantiek vond ik daar
Gewoon bij een ander

Het is allemaal anders gelopen
Ik ga nooit meer naar huis
Ik kom nooit meer thuis


Lyrics © BMG Rights ManagementWritten by: Jeffrey Weber

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Jessica van den hof

geweldig nummer

joke Kraus

super nummer xx

BLUE EYES

😊🤗👍

Mario Corleone

Rocky
Qi

Sophia Hofman

tinomatin

Sophia Hofman

'

More Versions