Nar-1 Ney
Mercan Dede Lyrics


açıldı cennetin bâbı nesîmi pür-safâ geldi.
gülistân-ı cihâna revnak-u hüsn-ü bahâ geldi. -
derûn-î mekke'den nûr-i nübüvvet parlayıp çıktı, a
vâlim nûra gark oldu rasûl-î kibriya geldi. -
beşîr-i ehl-i imânın nezîr-i ehl-i tuğyanın
habîb-i hak-tealâ'nın muhammed mustafâ geldi -
anılsa her ne dem, ism-i şerîfi feyz-i hazırdır
bu gece bu meclise rûh-i resul-i rehnûmâ geldi. -
vücuduyla şereflendi zemin-ü yesrib-ü batha
kudûmiyle bu zulmet-hâneye nûr-i ziyâ geldi. -
sanemler devrilip düştü, sarayı çöktü
kisrânın mecûsun âteşi söndü ki bürhan-ı hüdâ geldi. -
tarik-i hakkı göstermek için hem inse hem cinne
elinde hazret-i kur'an imamü'l enbiya geldi. -
tilavet eyleyince hazreti kur'an'ın âyâtın
sudûr-i ehl-i iman'a ferah geldi, şifa geldi. -
eyâ şah-ı rusül senden şefaat bekliyor;
lutfet! rızâ namında âvâre, kapına bir gedâ geldi

Contributed by Sophia K. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comment from YouTube:

reklamesut

Açıldı cennetin bâb-ı nesîmi pürsafâ geldi
Gülistân-ı cihâna revnak-u hüsn-ü bahâ geldi
Derûn-î Mekke’den nûr-i nübüvvet parlayıp çıktı
Avâlim nûra gark oldu Rasûl-î kibriya geldi

Beşîr-i ehl-i imânın nezîr-i ehl-i tuğyanın
Habîb-i Hak-tealâ’nın Muhammed Mustafâ geldi
Anılsa her ne dem, ism-i şerîfi feyz-i hazırdır
Bu gece bu meclise rûh-i resul-i rehnûmâ geldi

Vücuduyla şereflendi zemin-ü yesrib-ü batha
Kudûmiyle bu zulmet-hâneye nûr-i ziyâ geldi
Sanemler devrilip düştü, sarayı çöktü kisrânın
Mecûsun âteşi söndü ki bürhan-ı hüdâ geldi

Tarîk-i hakkı göstermek için hem inse hem cinne
Elinde Hazret-i Kur’an imamü’l enbiya geldi
Tilavet eyleyince Hazreti Kur’an’ın âyâtın
Sudûr-i ehl-i iman’a ferah geldi, şifa geldi
Eyâ Şah-ı Rüsûl senden şefaat bekliyor
Lutfet! Rızâ namında âvâre, kapına bir gedâ geldiAll comments from YouTube:

WA Community Admin

Amazing! Simple definition of trance... I fly every time I listen to this one!

NAZİF KOCATÜRK

Nar-i Ney - Mercan Dede

Admin Panpa / Mizah

@SASHA1536 onun tarzı o zaten. O sesin ayrı bi güzelliği var.

stalkergs64

sibop gibi? araban ne marka kardeş?

zebellak

teşekkür ederim.

Eva Wik

Love

Jordan Stal

Mercan dede secret tribe

Svetlana Svetochka

С ума сойти можно как хорошо! Шикарный транс !

Alex Jestaire

Joy made into a song

zane714

mfw i'm the only american who comments on the video

More Comments

More Videos