אל בורות המים
Naomi Shemer Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

מאהבתי
הלכתי אל בורות המים
בדרכי מדבר
בארץ לא זרועה

מאהבתי
שכחתי עיר ובית
ובעקבותיך


בנהיה פרועה

אל בורות המים, אל בורות המים
אל המעין אשר פועם בהר
שם אהבתי תמצא עדין
מי מבוע
מי תהום
ומי נהר

רק אהבתי
נתנה לי צל בקיץ
ובסערת החול הנוראה
רק אהבתי
בנתה לי עיר ובית
היא חיי, והיא
מותי מדי שעה

אל בורות המים, אל בורות המים
אל המעין אשר פועם בהר
שם אהבתי תמצא עדין
מי מבוע
מי תהום
ומי נהר

שם התאנה
ושם שתילי הזית
ופריחת הרימונים המופלאה
שם אהבתי
השיכורה ולא מיין
את עיניה תעצום לאט לאט

אל בורות המים, אל בורות המים
אל המעין אשר פועם בהר
שם אהבתי תמצא עדין
מי מבוע
מי תהום
ומי נהר

אל בורות המים, אל בורות המים
אל המעין אשר פועם בהר
שם אהבתי תמצא עדין
מי מבוע

מי תהום
ומי נהר

Overall Meaning

The song "El Burjot HaMayim" (To the Water Wells) by Naomi Shemer is a romantic ode to a place where the speaker, out of love, went to find solace in the heat of summer and amidst the stormy desert winds. The speaker forgets about the city and home they left behind and instead finds refuge in the beauty and wonder of nature. The water wells, the source of life in the harsh environment, represent the speaker's love and their dedication to it. The chorus repeats the line "to the well of water, to the spring that bubbles in the mountain," emphasizing the importance of the water source and the connection to the land. The last stanza describes the fig and olive trees, the pomegranate blossoms and the beauty of the place where the speaker's love is found.


The song's beauty and relatable themes made it popular in Israel and internationally, with several cover versions made by artists from various countries. At the same time, the song was also controversial due to its political associations. The song was written by Shemer in 1967, and its romanticizing of the land and water wells was seen as promoting the Zionist ideology of claiming the territory. The line "to the well of water, to the spring that bubbles in the mountain" was especially problematic as it references the West Bank, which was occupied by Israel in the Six-Day War of 1967. The song was later used as a soundtrack for the Israeli Defense Forces during military operations in the area.


Line by Line Meaning

מאהבתי הלכתי אל בורות המים בדרכי מדבר בארץ לא זרועה
Out of my love, I went to the wells of water, on my way in the desert, in a land not sown.


מאהבתי שכחתי עיר ובית ובעקבותיך בנהיה פרועה
Out of my love, I forgot a city and a house, and in your footsteps, built a ruin.


אל בורות המים, אל בורות המים אל המעין אשר פועם בהר שם אהבתי תמצא עדין מי מבוע מי תהום ומי נהר
To the wells of water, to the springs that flow in the mountains, there you will find my love, like a well, like a deep pool, and like a river.


רק אהבתי נתנה לי צל בקיץ ובסערת החול הנוראה רק אהבתי בנתה לי עיר ובית היא חיי, והיא מותי מדי שעה
Only my love gave me shade in the summer, and in the terrible sandstorm, only my love built a city and a house for me. It's my life and my death at every moment.


שם התאנה ושם שתילי הזית ופריחת הרימונים המופלאה שם אהבתי השיכורה ולא מיין את עיניה תעצום לאט לאט
There is the fig tree, and there are my olive trees, and the marvellous flowering of pomegranates. There my drunken love, without wine, will slowly close her eyes.


אל בורות המים, אל בורות המים אל המעין אשר פועם בהר שם אהבתי תמצא עדין מי מבוע מי תהום ומי נהר
To the wells of water, to the springs that flow in the mountains, there you will find my love, like a well, like a deep pool, and like a river.


אל בורות המים, אל בורות המים אל המעין אשר פועם בהר שם אהבתי תמצא עדין מי מבוע מי תהום ומי נהר
To the wells of water, to the springs that flow in the mountains, there you will find my love, like a well, like a deep pool, and like a river.
Contributed by Nathaniel E. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos