2 Phút Hơn
Pháo Lyrics


Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui
Nốc thêm vài chai vì anh em chả mấy khi gặp lại

Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
Đừng nói chi mà mình uống đi

Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh say rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh yêu em rồi

Đừng đừng nói chi mà mình uống đi
Đừng nói chi mà mình uống đi

Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
Uống thêm vài ly vì đời chẳng mấy khi vui
Nốc thêm vài chai vì anh em chả mấy khi gặp lại

Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
Đừng nói chi mà mình uống đi

Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh say rồi
Một hai ba bốn hai ba một
Hình như anh nói anh yêu em rồi
Một hai ba bốn hai ba

Lyrics © Warner/Chappell Music, Inc.
Written by: Nguyen Dieu Huyen

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comments from YouTube:

Cherry Kitty

Music = Vietnamese
Wallpaper = Japanese
Comments = English
Miss International
The entire words from comments is here
Mr. WorldWide
Comments That From :
Russia
French
Indonesia
Mexican
Turkey
Indian
Portuguese
Spanish
Chinnese
Thai
Japan
German
Melayu
Kazakhstan
Brazilian
Ukraine
Greece
Polish
Igbo
Norway
Uzbek
Hawaii
Korean
Latin
Nepali
Georgia
Turkmen
Ireland
Iceland

Sounds like: Christmas

Miss Communication

Hotel : TrivagoChunkyChocoBoi

THIS SHIT GROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOO
OOOOO
OOOO
OOO
OO
O
OVYAll comments from YouTube:

Light Night Music

⚠️ NEW ANIME DANCE REMIX
https://youtu.be/nY64Z6_2_LE
https://youtu.be/nY64Z6_2_LE
https://youtu.be/nY64Z6_2_LE

♫ Spotify Playlist:
https://sptfy.com/lightnightplaylist

Dinh Chi

@Vũ Bảo Như minh tuong nguoi Bắc ninh mà

نورا الشهري

نزعمهننحتاعهاغتاعهتتاتنااهحنتتتناعفقبصسثبلاااااااااااااااااااااتلنتتنلهتاوزززززقفعتغااااغهتاتااتاهتزغععععاناتتعنتععهتنتاتتتتوونمخنتتتزززلفببلررتتززتتتعتتتعععزنزتتتغنتنتتهتتتعنتتتتتتتتتتتتتتتووررتورررررالبقثبيثققابت ابنللااللتلترخنززتتتتتتتتتتتتتتتننننننلتاتناتتتتتتننننلعنتتاهتلناناهههغتهععهناهناهناههاععااتغتتتتتتتتتتتنعععهمتتوههتعههختهنننتاتتنزدوماعتعلهلعااالاتاتتتتنتنختتتتتتتختتتتحححححتااتتاامتاارررزااتتتااتتاغاناعتاتاهاهع

геннадий =======

А как тут стрелки ловить?

Dr. Javier H. Ramos

Va Quieras qQQQQQ

Baby sinsin

467 More Replies...

Imagination world

If you are not from tiktok you deserve a Nobel prize

Ojaswita goswami

😁 okay where's the prize?

vũ Nguyễn Minh

me:))

MightyRyn

Alr lemme claim it

More Comments

More Videos