Salamandra, Prelude: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Prelude
by Salamandra

Pomysli na legendární hrdiny a vládce
Kteøí dávno zapomenuti dlí ve vìèném spánku

Vzpomeò na ty èasy
Vzpomeò na jejich jména

Zavøi oèi
A vstup do toho snu...

... kdysi dávno, snad úplnì na zaèátku ...
Vstupujeme na scénu dávných národù a jejich krutých válek. Brutální konflikty odkudsi shora øídí a pozorují bohové, kteøí nejsou ochránci urèitých vládcù a jejich lidu, ale svéhlavými a? kodolibými iniciátory v? eho zla mezi lidmi. Nezachrání èestné a spravedlivé pøed samozvaným agresorem, jen pro svou kratochvíli tìmto napomohou, druhým u? kodí...

Contributed by Makayla O. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

Jiggy jiggy yo-yo ma

on Speak Too Soon by Wild Rivers

Good song!

Chayan

on Jharo Jharo Bristite by Manna Dey

Pl have this lyrics jharo jharo brishti te film Indira. ny manna dey

Pieczątki

on VERTIGO by Billie Brelok

Daj się zaprosić do profesjonalnego sklepu internetowego po najlepsze pieczątki online w Polsce - https://www.sitepoint.com/premium/users/pieczatki

Deborah

on Sound of Praise by Joe Mettle

great

Gerson Ruiz

on LONE WOLF by Makai Alexander

who produce this?

More Videos