Soft, Krim Kont la Gwadloup: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Krim Kont la Gwadloup
by Soft

Mwen-menm pa méyè ki on dòt
Zòt ké ban mwen avi a zòt
Lè an ka vwè sa ka pasé
Ni dé moun fô nou pousuiv
Pou krim kont Lagwadloup

On pakèt moun ka mò pou mè
Menmsi kè a yo vin anmè
Monté alyans é vann dé frè
Pou gangné trofé a rété lontan
Pasé méri an éritaj
E pou lézòt yenki chomaj
On vyé ti lajan an ka gangné
An ka gadé lézòt ka bonbansé

Mwen menm pa méyè ki on dòt
Zòt ké ban mwen avi a zòt
Lè an ka vwè sa ka pasé
Ni dé moun fô nou pousuiv
Pou krim kont Lagwadloup

Jénès ka di pa ni ayen pou yo
Mé ka yo menm ka fè ba yo
Sé fè ti nat é kritiké
Pandan yo ka gadé télé
Mésyé imité pa dinité
Karibiann sa pa vlé di palé anglé
An ka di'w sa é sa séryé ni dé moun fò…

Mwen menm pa méyè ki on dòt
Zòt ké ban mwen avi a zòt
Lè an ka gadé sa ka pasé
Ni dé moun fò nou pousuiv
Pou krim kont Lagwadloup

An ka mandé ka'y libèwté
Lè ou pa ni lajan pou manjé
An ka mandé'w égalité
Lè pitit a maléré toujou maléré
An ka mandé'w Fratèrnité
An ka vwè a pa aka Nèg lajan mété
An ka di'w sa é sa séryé ni dé moun wè…

Politik-la touné an makakri
Entélèktyèl asi on nyaj ka dòmi
Ni on band moun ka anmizé
Zafè a yo bèl lè nou mélé

Istwa an nou pa ka vansé
Sé toujou pirat é flibistyé
Lèspwa ka mò piti a piti
Dèmen an nou vin a krédi

Mwen-menm pa méyè ki on dòt
Si zòt vlé zòt pé gadé avi a zòt
Pas lè an vwè ka'y ka pasé
Sé nou menm fô nou pousuiv
Pou krim kont Lagwadloup

On jenn tiré asi on jenn
On Nèg tiré asi on Nèg
Sa ki pi kriminèl adan tousa
Nou sizé la nou ka gadé sa

Mwen-menm pa méyè ki on dòt
Si zòt vlé zòt pé gadé avi a zòt
Pas lè an vwè ka'y ka pasé
Sé nou menm fò nou pousuiv
Pou krim kont Lagwadloup

Contributed by Ian Y. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them