Storm, Nagellstev: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Nagellstev
by Storm

(Text: H.Nagell)
Eig steve so
Sole går bak aase ned
Skuggan blir so lange
Natta kjem snart att
Tekje meg I fange
Røttre ut I kven står
I godt setre stulegård
Mørke er I kvar bygd
I dei djupe dale
Her på fjell har sole dregd
Med å gå te garde
Te seg kvil under tak
Morgo er ho tile vak
Snart eg gjer ho klar I kveld
Så går eg til kvile

Lyrics © OBO APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them