Nabrani
T-Love Lyrics


Amfetamina dla rock'n'rolla
Poіomski Jerzy, Technoterrora
Dragga mіodziakka, Fugazi klubba
Snoba na kwasa, jest niewyrubba
Mieczysіaw Szczeњniak, piratosfera
Bajma, Levisa, Metal Hammera
Brawa, Popcorna, Kulta, Klaciaka
Na Dezerterra, Brumma, Owsiakka

Jesteњcie nabrani, tak bardzo nabrani
Dzikie dzieciaki, jesteњcie zr№bani

Walter Cheіstowski na Jarocinna
Santow Irenna, Soja Janinna
Koњciуі Atakka Jerzy Urbanna
Ekoproresta wegetariana
Budda I modda, Kora Manaamma
Fanzin, anarchia, marihuanna
Gdaсska klimatta, flaіerpaіera
Kombi Skawiсska bycza frajera

Jesteњcie nabrani, tak bardzo nabrani
Dzikie dzieciaki, jesteњcie zr№bani

Armia, Kryzysa, Punka, Tilowwa
Zygzag Demonna Firma pіytowwa
Zaucha, Perfecta, Dysko Topіanna
Skubikowskaja Turbosatanna
Czerwogitara, Sopot, Opolla
Szmalloklezmerra I alkoholla
Rocktelewizja szybka wywiadda
Kasa zabranna - koniec wysiadam

Jesteњcie nabrani, tak bardzo nabrani
Dzikie dzieciaki, jesteњcie zr№bani

Contributed by Eliana A. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found