The Homens, Ungría: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Ungría
by The Homens

E se calas por fin, farei, serei
máis alto saltarei, verei, darei
máis forte berrarei, farás, dirás
unha mentira máis, verás, darás
un tiro por detrás
xa non tes leccións que dar
deixa xa de predicar
non quero que me veñas salvar

Contributed by Sadie K. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos