De Bruiloft
The Musical Cast of Miss Saigon Lyrics


Dju vui vay Dju vui vay
Vju doi may Vju doi may
Du vui vay Du vui vay
Vao myay may

U die mij leven gaf, hoor mij aan.
Schijn uw welwillend licht over hem.
Wil u dochter's hart nu vergeven.
Ja, toon aan ons, dat u aan ons denkt
en ons uw zegen schenkt.

meisjes: kim:
Dju vui vay Dju vui vay
Vju doi may Vju doi may
Du vui vay Du vui vay
Vao myay may
Dju vui vay
Vju doi may
Du vui vay
Vao myay may

't Klinkt mooi, maar wat zingen ze nou?

Dat zingen we hier op een bruiloft.
Ze wisten niets anders, zo gauw.

Zoiets moois heb 'k nooit gehoord.

Meiden op Miss Saigon!

Miss Saigon!

Contributed by Julia N. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos