Let It Go
The S.I.G.I.T Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

ฉันแค่เห็นข้อความที่เธอทวิตฉันก็เลยแค่ทักเธอไปเท่านั้น
เธอไม่ต้องใส่ใจอะไรกับฉันไม่ต้องตอบฉันหรอก
คืนที่เราพบเจอแล้วแยกกันที่ฉันหันหลังกลับไปเหลียวมอง
แค่อยากเห็นว่าเธอโอเคปลอดภัยไม่ได้เดือดร้อนหรอก

แค่สายลม ที่พัดมาถูกตัวก็แค่เย็น
อย่าหันมองไม่จำเป็นอย่าเห็นใจ
ปล่อยให้ผ่านพัดไป

ไม่รักก็ไม่ต้องแคร์ฉันแค่รักเธอ
ใครใครก็รักเธอมากมาย
ไม่เห็นต้องบอกฉันเลยว่าเธอรักใคร
ไม่เป็นไรมันไม่สำคัญ
ถ้าคิดถึงฉันเมื่อไรค่อยโทรมาหา
ถ้าเผลอรักฉันขึ้นมาค่อยบอกละกัน
ปล่อยให้ผ่านพัดไป

ก็รูปที่ถ่ายมันสวยดีฉันก็เลยกดไลค์ไป
ไม่ได้จะเอาใจไม่ใช่งั้นหรอก
ที่ส่งข้อความไปทุกวันแค่เธออ่านก็แล้วกัน
เธอคิดไงกับฉันไม่ได้คิดหรอก

แค่สายลม ที่พัดมาถูกตัวก็แค่เย็น
อย่าหันมองไม่จำเป็นอย่าเห็นใจ
ปล่อยให้ผ่านพัดไป

ไม่รักก็ไม่ต้องแคร์ฉันแค่รักเธอ
ใครใครก็รักเธอมากมาย
ไม่เห็นต้องบอกฉันเลยว่าเธอรักใคร
ไม่เป็นไรมันไม่สำคัญ
ถ้าคิดถึงฉันเมื่อไรค่อยโทรมาหา
ถ้าเผลอรักฉันขึ้นมาค่อยบอกละกัน
ปล่อยให้ผ่านพัดไป

ไม่ได้เพ้อ ไม่ได้ฝัน วันนี้ฉันรักเธอ
ไม่ใช่เหงา ไม่ใช่เผลอ ฉันรู้ฉันรักใคร
รักเท่าเท่าที่มีฉันก็รักได้เท่านี้ และไม่เคยกลัวจะผิดหวัง

ปล่อยสบายปล่อยแล้วเธอไม่ต้องไปวุ่นวาย
แค่ปล่อยให้ไหลตามความรู้สึกรับรองไม่ทำให้หนักใจ
ก็เป็นแค่ใครซักคนที่มันดื้อทำอะไรไปตามนิสัยแต่ฉันไม่เคยเข้าไปตื้อ
ก็เป็นแค่ลมเบาเบาไม่ใช่พายุโซนร้อนแค่เผื่อว่าเธอเหงาเหงาจะลองหันมองย้อน
อยู่ตรงนี้และคงไม่เดินเข้าไปถ้าเธอไม่เข้าใจก็
ปล่อยให้ผ่านพัดไป

ไม่รักก็ไม่ต้องแคร์ ฉันแค่รักเธอ
ใครใครก็รักเธอมากมาย
ไม่เห็นต้องบอกฉันเลยว่าเธอรักใคร
ไม่เป็นไรมันไม่สำคัญ
ถ้าคิดถึงฉันเมื่อไรค่อยโทรมาหา
ถ้าเผลอรักฉันขึ้นมาค่อยบอกละกัน
ปล่อยให้ผ่านพัดไป

Overall Meaning

The S.I.G.I.T's song Let It Go is a powerful expression of the struggles that come with holding onto negative thoughts and emotions. The lyrics acknowledge the difficulty of the process but emphasize the importance of letting go and moving forward in life. The chorus repeats the phrase "I know it's hard, but you just gotta let it go. All it takes is time, everybody's gotta do it," emphasizing that we all face these challenges and must find a way to release our negative emotions.


The first verse describes the singer's personal struggles, including waking up crying and faking a smile when feeling down. The lyrics touch on the topic of suicidal thoughts and the importance of not letting these negative emotions get in the way of progress. The second verse speaks to the importance of cutting out negative influences and not wasting time on meaningless games. The lyrics acknowledge that change is necessary and that we must battle ourselves to make it happen.


Overall, the song is a powerful message of hope and perseverance. It acknowledges the difficulties of letting go but provides a reminder that we are not alone in our struggles and that we can find a way forward.


Line by Line Meaning

I know it's hard
Acknowledging that something is difficult to move on from


But you just gotta let it go
The solution to moving on from that difficult thing is to release it and not hold onto it


All it take is time
Understand that the process of moving on takes time and can't be rushed


Everybody's gotta do it
Everyone goes through tough times that require the act of letting go


Welcome to my life
Inviting the listener to understand and relate to the struggle of moving on


Wake up, I cry
Waking up to the reality of the situation and feeling emotional about it


Even when I'm down
Emphasizing the persistent nature of the struggle and that it still exists even when feeling low


I know how to fake a smile
Putting on a facade for others to see despite feeling sad inside


Suicidal mind
Having thoughts of suicide and struggling with mental health


Everybody has those days
Normalizing the experience of struggling with mental health and having negative thoughts


But don't you worry
Offering reassurance to the listener that things will be okay


I won't let that get to me
Making a choice to not let negative thoughts and feelings take over


You know everything is a phase
Recognizing that life is full of ups and downs and things are constantly changing


One day it's there and the next day it fades away
Things may feel overwhelming in the moment but in time they will pass and become less intense


Cutting you off 'cause right now we don't think the same
Making the decision to distance oneself from people who don't share the same mindset or values


Life is so short I don't got time to play these games
Valuing time and not wanting to spend it on something that doesn't serve a purpose


I know that one day I have to change
Realizing that change is necessary for growth and moving on


Negative thoughts taking over me
Feeling consumed by negative thoughts which complicates the process of moving on


Pray to god he helps me find a way
Seeking guidance from a higher power to overcome the struggle and move on


Me vs. Myself i'ma battle it to the death
Referencing the internal conflict of overcoming the struggle and emphasizing the determination to win that battle
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@radenayu1322

Prtma dnger kirain lgu band luar 😁😁😁😁

@ressafatur2453

Goods of you

@ebot777

mantep

@radenayu1322

Sumpah gua ngrasa berdosa gitu 2019 bru tau band aliran kek gni the sigit dan sekeren ini,selama ini gua terlalu fokus ngagung²in ban luar 😭😭😭😭

@wildanalfian9041

Sama lur hehe

@sandrodrift

Ban dalam lebih murah 😂🕵

@firmansyahhoesin6251

Saya jg

@willyarmando4109

Wkwkkws pada kmna aja emng ada band SE keren the Sigit

@kozuwara

Welcome to the jugle dude

1 More Replies...

@lachimolalastan4663

Pernah nonton live the sigit tahun 2014an kalo gasalah, dari situ gue suka the sigit😂 awalnya nonton karna Ikut2an aja biar dikata anak gaul jahahaha

More Comments

More Versions