Bala cunt el negru
The Vad Vuc Lyrics


Eghneghnee mi vöri, mi vöri nà gio in Giamaica
Dal dì beef dumà Rum e pö fa sü una baita
E ves gio cunt i ciapp al suu
Beef sunà maia auu auu auu al lüff

Eh me, e me, e me sun un bianc
E g'hu mia, e g'hu mia ul reggae nal sanc
Podi mia sunà né reggae né ska
Mi podi dumà, podi dumà balà cunt...
Bala bala bala bala bala cunt el negru
Bala bala bala bala bala balabiot
Bala bala bala bala bala cunt el negru
Dai bala, dai bala, dai bala anca te!

Lo ska mia mè, ul reggae l'è mia mè
Mi i hu dumà rubaa par ves cumpagn te
Par ves un giamaican par ves vun da quii là
E par fat dumà, par fat dumà balà cunt...

Bala bala bala bala bala cunt el negru
Bala bala bala bala bala balabiot
Bala bala bala bala bala cunt el negru
Dai bala, dai bala, dai bala anca te!

Dai che balum tücc insema
Dai che balum tücc insema
Ma l'ünica che la pò mia balà
A l'è, e l'è la Cristina D'Avena

Bala bala bala bala bala bala….

Bala bala bala bala bala cunt el negru
Bala bala bala bala bala balabiot
Bala bala bala bala bala cunt el negru
Bala bala bala dai bala anca te!

Contributed by Mackenzie T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos