Mwazi
The Very Best Lyrics


Ukakhala iwe mphwanga
Usadzinamize uli ndi abale
Amakukonda uli ndi chuma
Ukasauka kukutaya
Amayiwala kuti mwazi ndi mwazi
Umawundana kuposa madzi

Iwe iwe mvera
Tchera tchera khutu
Ganiza ngati munthu

Contributed by Isabelle S. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos