NEW META
Toro Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Κολλάω στο κεφάλι σαν καπέλο new era
Στο π*** μου το feat για να κάνω καριέρα
Παρόλα τα τσιγάρα είναι η μνήμη μου terra
Atc Gan Atc la loquerra
Κατέβαζα τα τρίφυλλα σαν να ‘τανε νερό
Λένε πως κουβαλάνε το ραπ και το κάνουνε καιρό
Σκάνε σαν τα adc carry και έρχομαι σαν τανκιό
Μπαίνω σαν μαλφίτης πάνω τους με R
New με τα στυλ μα παλιός καλός Toro
Δούλεψα και δίσκο μα γι άλλο είμαι σερβιτόρος
Επένδυση σα να χούμε account στο etoro
Ρε μη ρωτάς πολλά και πάρε τηλ το δικηγόρο
Τους τύφλωσε η φήμη σα να φάγανε stun
Το κάνω από αγάπη μα τα φράγκα μιλάν
Σε σέβομαι αν κάνουμε το feat δωρεάν
Μπάρες καρφωτές flow doggo sasman
Δεν είμαι από τους τύπους που θα κάνουν dive by
Μα έχω τις δικτυώσεις σαν ναμαι στο wifi
Το μάτι πέρα δώθε sensitivity στο high
Τα σκηνικά που ζούμε σαν ταινία scifi
Το πάθημα σε μάθημα
Στο μάθημα ήμουν διάλειμμα
Στο διάλειμμα τα διάλυσα
Όλη μέρα τα άναβα
Στη τάξη 200γραμμα
Όλη τη τάξη ράντιζα
Κάτω από το θρανίο τα κολλούσα ασταμάτητα
Μόνο να' σαι δίπλα εδώ είναι risky
Με το μαυρο γάτο τους ταΐζουμε friskie
Έχω έναν τύπο που ό,τι θέλεις το βρίσκει
Γουστάρω το χειμώνα με γαράκι κι ουίσκι

Γίνονται πολλά γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά αχ αχ
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;
Γίνονται πολλά γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά αχ αχ
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Atc στο trap όλη μέρα
Αλλιώς δε θα τα βγάζαμε πέρα
Έβγαζα τα φράγκα μου από σαχλαμάρες
Τώρα πρέπει να γράψω 16 μπάρες
Δε νιώθω τα πούρα
Βάζω φωτιά μες στο στούντιο σα τζάκι
Ακούνε το όνομα μου και χτυπάν καμπανάκι
Έχω πάντα ό,τι χρειάζομαι μέσα στο τσαντάκι
Χάνομαι σαν άγκυρα μες το βυθό
Νιώθω θα πνίγω σαν το Τιτανικό
Έχω πολλές δουλειές μέσα στο μυαλό
Λίγες επαφές μες το κινητό
Ποτέ και πώς φτάσαμε ως εδώ απορώ
Πέρασαν χρόνια εγώ νιώθω πως πέρασε ένα λεπτό
Αλλάζουν όλα σε ένα βράδυ μέσα σε μια στιγμή
Κι όσοι είναι για σένα εκεί όταν θα πέσεις θα φανεί και

Γίνονται πολλά γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά αχ αχ
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;
Γίνονται πολλά γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά αχ αχ
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Δε θέλω να το ζω όπως όπως το ζω
Κι όμως όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό
Δε θέλω να το ζω όπως όπως το ζω
Κι όμως όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό
Let go για πάμε
Ρωτάς τι κάνω fucked up μάγκα

Overall Meaning

In the song "NEW META" by Toro, the artist paints a vivid picture of his mindset and experiences through a rich mix of Greek lyrics. The opening lines convey a sense of confidence and determination, with Toro likening his focus to a New Era cap on his head. He references collaborating with other artists as a means to advance his career, emphasizing his dedication to making a name for himself in the music industry. Despite the distractions and challenges he faces (symbolized by smoking cigarettes), Toro asserts that his memory is sharp and focused, comparing himself to the strategic maneuvering of a video game character.


The lyrics then delve into Toro's journey in the rap scene, where he navigates through obstacles with ease and skill. He draws parallels between his approach to music and the tactics used in gaming, highlighting his ability to adapt and strategize like a tank in battle. Toro showcases his unique style, blending modern elements with classic vibes to create a fresh sound that pays homage to the roots of hip-hop. While he may have started off as a server in the music industry, Toro has now elevated his status and investments, likening his progress to managing an account on eToro.


As the song progresses, Toro reflects on the impact of fame and financial success on his relationships and artistic integrity. He maintains a sense of humility and respect for his craft, expressing willingness to collaborate for the love of music rather than monetary gain. Toro's flow is described as sharp and relentless, with his lyrics piercing through listeners like a well-trained attack dog. Despite his confidence, Toro acknowledges the importance of networking and staying connected in the digital age, comparing his relationships to a stable Wi-Fi connection.


The chorus of the song emphasizes the fast-paced changes and challenges Toro faces in his environment, urging listeners to question their understanding of his reality. The repeated refrain "Τι ξέρεις εσύ;" challenges perceptions and invites introspection about the complexities of Toro's experiences. He blends personal struggles with societal observations, touching on themes of loyalty, trust, and perseverance. Toro's raw honesty shines through as he grapples with internal conflicts and external pressures, all while staying true to his roots and principles. The song concludes with a strong statement of defiance and resilience, as Toro declares his determination to keep pushing forward despite the obstacles and uncertainties he encounters.


Line by Line Meaning

Κολλάω στο κεφάλι σαν καπέλο new era
Feeling stuck in my head like a new era cap


Στο π*** μου το feat για να κάνω καριέρα
Not caring about collaborations just for a career boost


Παρόλα τα τσιγάρα είναι η μνήμη μου terra
Despite smoking, my memory is clear


Atc Gan Atc la loquerra
ATC Gan ATC, the madness


Κατέβαζα τα τρίφυλλα σαν να ‘τανε νερό
Taking down shamrocks like they're nothing


Λένε πως κουβαλάνε το ραπ και το κάνουνε καιρό
They say they carry the rap and have been doing it for a while


Σκάνε σαν τα adc carry και έρχομαι σαν τανκιό
They burst like ADC carries and I come in like a tank


Μπαίνω σαν μαλφίτης πάνω τους με R
I enter like Malphite on top of them with R


New με τα στυλ μα παλιός καλός Toro
New with the styles but old good Toro


Δούλεψα και δίσκο μα γι άλλο είμαι σερβιτόρος
I worked on an album but I am a waiter for something else


Επένδυση σα να χούμε account στο etoro
Investing like we have an account on eToro


Ρε μη ρωτάς πολλά και πάρε τηλ το δικηγόρο
Don't ask too much, just call the lawyer


Τους τύφλωσε η φήμη σα να φάγανε stun
Fame blinded them like they got stunned


Το κάνω από αγάπη μα τα φράγκα μιλάν
I do it out of love but the money talks


Σε σέβομαι αν κάνουμε το feat δωρεάν
I respect you if we do the collaboration for free


Μπάρες καρφωτές flow doggo sasman
Sharp bars, flow like a dog, sasman


Δεν είμαι από τους τύπους που θα κάνουν dive by
I'm not the type to do a dive by


Μα έχω τις δικτυώσεις σαν ναμαι στο wifi
But I have connections like I'm on wifi


Το μάτι πέρα δώθε sensitivity στο high
The eye's sensitivity is high, all over the place


Τα σκηνικά που ζούμε σαν ταινία scifi
The scenes we live are like a sci-fi movie


Το πάθημα σε μάθημα
Experience turns into a lesson


Στο μάθημα ήμουν διάλειμμα
During the lesson, I was a break


Στο διάλειμμα τα διάλυσα
During the break, I broke them down


Όλη μέρα τα άναβα
All day, I lit them up


Στη τάξη 200γραμμα
In the class, 200 grams


Όλη τη τάξη ράντιζα
I sprayed the whole class


Κάτω από το θρανίο τα κολλούσα ασταμάτητα
I kept sticking them under the desk nonstop


Μόνο να' σαι δίπλα εδώ είναι risky
Just being next to me here is risky


Με το μαυρο γάτο τους ταΐζουμε friskie
Feeding them like Friskies with the black cat


Έχω έναν τύπο που ό,τι θέλεις το βρίσκει
I have a guy who finds whatever you need


Γουστάρω το χειμώνα με γαράκι κι ουίσκι
I like winter with cigars and whiskey


Γίνονται πολλά γίνονται πολλά στη γειτονιά
Many things happen in the neighborhood


Γίνονται πολλά αχ αχ
Many things, oh oh


Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
What do you know about all of this


Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;
What do you know? What do you know about all of this


Atc στο trap όλη μέρα
ATC in the trap all day


Αλλιώς δε θα τα βγάζαμε πέρα
Otherwise, we wouldn't make it through


Έβγαζα τα φράγκα μου από σαχλαμάρες
I used to make money from foolishness


Τώρα πρέπει να γράψω 16 μπάρες
Now I have to write 16 bars


Δε νιώθω τα πούρα
I don't feel the cigars


Βάζω φωτιά μες στο στούντιο σα τζάκι
I put fire in the studio like a fireplace


Ακούνε το όνομα μου και χτυπάν καμπανάκι
They hear my name and ring the bell


Έχω πάντα ό,τι χρειάζομαι μέσα στο τσαντάκι
I always have what I need in my bag


Χάνομαι σαν άγκυρα μες το βυθό
I get lost like an anchor in the deep


Νιώθω θα πνίγω σαν το Τιτανικό
I feel I will drown like the Titanic


Έχω πολλές δουλειές μέσα στο μυαλό
I have many tasks in my mind


Λίγες επαφές μες το κινητό
Few contacts in my phone


Ποτέ και πώς φτάσαμε ώς εδώ απορώ
I wonder how we got here


Πέρασαν χρόνια εγώ νιώθω πως πέρασε ένα λεπτό
Years have passed, but I feel like it's been a minute


Αλλάζουν όλα σε ένα βράδυ μέσα σε μια στιγμή
Everything changes in one night, in a moment


Κι όσοι είναι για σένα εκεί όταν θα πέσεις θα φανεί και
And those who are for you, when you fall, will show up


Δε θέλω να το ζω όπως όπως το ζω
I don't want to live it like I do


Κι όμως όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
But yet I live it, and I'm still here


F*ck you men f*ck you thot
F*ck you men, f*ck you, thought


Gang gang απ' το δημοτικό
Gang gang since elementary school


Let go για πάμε
Let's go, let's do this


Ρωτάς τι κάνω fucked up μάγκα
You ask what I'm doing, messed up man
Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC
Written by: CHRISTODOULIDIS NIKOLAOS, KARYDAS THEMISTOKLIS, MANGOURAS EVANGELOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comments from YouTube:

@nigrecoo

Lyrics:
Κολλάω στο κεφάλι σαν καπέλο new era
Στο π*** μου το feat για να κάνω καριέρα
Παρόλα τα τσιγάρα είναι η μνήμη μου terra
Atc Gan, Atc la loquerra

Κατέβαζα τα τρίφυλλα σαν να ‘τανε νερό
Λένε πως κουβαλάνε το ραπ και το κάνουνε καιρό
Σκάνε σαν τα adc carry και έρχομαι σαν τανκιό
Μπαίνω σαν μαλφίτης πάνω τους με R

New με τα στυλ μα παλιός καλός Toro
Δούλεψα και δίσκο μα γι άλλο είμαι σερβιτόρος
Επένδυση σα να χούμε account στο etoro
Ρε μη ρωτάς πολλά και πάρε τηλ το δικηγόρο

Τους τύφλωσε η φήμη σα να φάγανε stun
Το κάνω από αγάπη μα τα φράγκα μιλάν
Σε σέβομαι αν κάνουμε το feat δωρεάν
Μπάρες καρφωτές flow doggo sasman

Δεν είμαι από τους τύπους που θα κάνουν dive by
Μα έχω τις δικτυώσεις σαν ναμαι στο wifi
Το μάτι πέρα δώθε sensitivity στο high
Τα σκηνικά που ζούμε σαν ταινία sci-fi

Το πάθημα σε μάθημα
Στο μάθημα ήμουν διάλειμμα
Στο διάλειμμα τα διάλυσα
Όλη μέρα τα άναβα
Στη τάξη 200γραμμα
Όλη τη τάξη ράντιζα
Κάτω από το θρανίο τα κολλούσα ασταμάτητα

Μόνο να' σαι δίπλα εδώ είναι risky
Με το μαυρο γάτο τους ταΐζουμε friskie
Έχω έναν τύπο που ό,τι θέλεις το βρίσκει
Γουστάρω το χειμώνα με γαράκι κι ουίσκι

[Chorus:]

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

[Atc Nico:]

Atc [?] στο trap όλη μέρα
Αλλιώς δε θα τα βγάζαμε πέρα
Έβγαζα τα φράγκα μου από σαχλαμάρες
Τώρα πρέπει να γράψω 16 μπάρες

Δε νιώθω τα πούρα [?]
Βάζω φωτιά μες στο στούντιο σα τζάκι
Ακούνε το όνομα μου και χτυπάν καμπανάκι
Έχω πάντα ό,τι χρειάζομαι μέσα στο τσαντάκι

Χάνομαι σαν άγκυρα μες το βυθό
Νιώθω θα πνίγω σαν το Τιτανικό
Έχω πολλές δουλειές μέσα στο μυαλό
Λίγες επαφές μες το κινητό

Ποτέ και πώς φτάσαμε ως εδώ απορώ
Πέρασαν χρόνια εγώ νιώθω πως πέρασε ένα λεπτό
Αλλάζουν όλα σε ένα βράδυ μέσα σε μια στιγμή
Κι όσοι είναι για σένα εκεί όταν θα πέσεις θα φανεί και

[Chorus:]

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

[Atc Nico: Outro]

Δε θέλω να το ζω όπως - όπως το ζω
Κι όμως - όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men, f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό

Δε θέλω να το ζω όπως - όπως το ζω
Κι όμως - όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men, f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό

Let go, για πάμε
Ρωτάς τι κάνω, fucked up μάγκα@enzi8939

JUST GO WITH THE BEAT

Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθετ' η κυρά μας η Παναγιά.
Όργανo βαστάει, κερί κρατεί
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί.
Άϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί.
Ν' ανεβώ επάνω στον ουρανό
να μαζέψω ρόδα και λίβανο.
Καλημέρα, καλημέρα,
Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.@user-uw4qf8zb5p

[Intro: Atc Toro]

Κολλάω στο κεφάλι σαν καπέλο new era
Στο π*** μου το feat για να κάνω καριέρα
Παρόλα τα τσιγάρα είναι η μνήμη μου terra
Atc Gan, Atc la loquerra

Κατέβαζα τα τρίφυλλα σαν να ‘τανε νερό
Λένε πως κουβαλάνε το ραπ και το κάνουνε καιρό
Σκάνε σαν τα adc carry και έρχομαι σαν τανκιό
Μπαίνω σαν μαλφίτης πάνω τους με R

New με τα στυλ μα παλιός καλός Toro
Δούλεψα και δίσκο μα γι άλλο είμαι σερβιτόρος
Επένδυση σα να χούμε account στο etoro
Ρε μη ρωτάς πολλά και πάρε τηλ το δικηγόρο

Τους τύφλωσε η φήμη σα να φάγανε stun
Το κάνω από αγάπη μα τα φράγκα μιλάν
Σε σέβομαι αν κάνουμε το feat δωρεάν
Μπάρες καρφωτές flow doggo sasman

Δεν είμαι από τους τύπους που θα κάνουν dive by
Μα έχω τις δικτυώσεις σαν ναμαι στο wifi
Το μάτι πέρα δώθε sensitivity στο high
Τα σκηνικά που ζούμε σαν ταινία sci-fi

Το πάθημα σε μάθημα
Στο μάθημα ήμουν διάλειμμα
Στο διάλειμμα τα διάλυσα
Όλη μέρα τα άναβα
Στη τάξη 200γραμμα
Όλη τη τάξη ράντιζα
Κάτω από το θρανίο τα κολλούσα ασταμάτητα

Μόνο να' σαι δίπλα εδώ είναι risky
Με το μαυρο γάτο τους ταΐζουμε friskie
Έχω έναν τύπο που ό,τι θέλεις το βρίσκει
Γουστάρω το χειμώνα με γαράκι κι ουίσκι

[Chorus:]

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

[Atc Nico:]

Atc [?] στο trap όλη μέρα
Αλλιώς δε θα τα βγάζαμε πέρα
Έβγαζα τα φράγκα μου από σαχλαμάρες
Τώρα πρέπει να γράψω 16 μπάρες

Δε νιώθω τα πούρα [?]
Βάζω φωτιά μες στο στούντιο σα τζάκι
Ακούνε το όνομα μου και χτυπάν καμπανάκι
Έχω πάντα ό,τι χρειάζομαι μέσα στο τσαντάκι

Χάνομαι σαν άγκυρα μες το βυθό
Νιώθω θα πνίγω σαν το Τιτανικό
Έχω πολλές δουλειές μέσα στο μυαλό
Λίγες επαφές μες το κινητό

Ποτέ και πώς φτάσαμε ως εδώ απορώ
Πέρασαν χρόνια εγώ νιώθω πως πέρασε ένα λεπτό
Αλλάζουν όλα σε ένα βράδυ μέσα σε μια στιγμή
Κι όσοι είναι για σένα εκεί όταν θα πέσεις θα φανεί και

[Chorus:]

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

[Atc Nico: Outro]

Δε θέλω να το ζω όπως - όπως το ζω
Κι όμως - όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men, f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό

Δε θέλω να το ζω όπως - όπως το ζω
Κι όμως - όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men, f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό

Δεν ειδα κανεναν να τα κανει copy οποτε το κανα γω@sanctus6888

LYRICS:

[Intro: Atc Toro]

Κολλάω στο κεφάλι σαν καπέλο new era
Στο π*** μου το feat για να κάνω καριέρα
Παρόλα τα τσιγάρα είναι η μνήμη μου terra
Atc Gan, Atc la loquerra

Κατέβαζα τα τρίφυλλα σαν να ‘τανε νερό
Λένε πως κουβαλάνε το ραπ και το κάνουνε καιρό
Σκάνε σαν τα adc carry και έρχομαι σαν τανκιό
Μπαίνω σαν μαλφίτης πάνω τους με R

New με τα στυλ μα παλιός καλός Toro
Δούλεψα και δίσκο μα γι άλλο είμαι σερβιτόρος
Επένδυση σα να χούμε account στο etoro
Ρε μη ρωτάς πολλά και πάρε τηλ το δικηγόρο

Τους τύφλωσε η φήμη σα να φάγανε stun
Το κάνω από αγάπη μα τα φράγκα μιλάν
Σε σέβομαι αν κάνουμε το feat δωρεάν
Μπάρες καρφωτές flow doggo sasman

Δεν είμαι από τους τύπους που θα κάνουν dive by
Μα έχω τις δικτυώσεις σαν ναμαι στο wifi
Το μάτι πέρα δώθε sensitivity στο high
Τα σκηνικά που ζούμε σαν ταινία sci-fi

Το πάθημα σε μάθημα
Στο μάθημα ήμουν διάλειμμα
Στο διάλειμμα τα διάλυσα
Όλη μέρα τα άναβα
Στη τάξη 200γραμμα
Όλη τη τάξη ράντιζα
Κάτω από το θρανίο τα κολλούσα ασταμάτητα

Μόνο να' σαι δίπλα εδώ είναι risky
Με το μαυρο γάτο τους ταΐζουμε friskie
Έχω έναν τύπο που ό,τι θέλεις το βρίσκει
Γουστάρω το χειμώνα με γαράκι κι ουίσκι

[Chorus:]

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

[Atc Nico:]

Atc [?] στο trap όλη μέρα
Αλλιώς δε θα τα βγάζαμε πέρα
Έβγαζα τα φράγκα μου από σαχλαμάρες
Τώρα πρέπει να γράψω 16 μπάρες

Δε νιώθω τα πούρα [?]
Βάζω φωτιά μες στο στούντιο σα τζάκι
Ακούνε το όνομα μου και χτυπάν καμπανάκι
Έχω πάντα ό,τι χρειάζομαι μέσα στο τσαντάκι

Χάνομαι σαν άγκυρα μες το βυθό
Νιώθω θα πνίγω σαν το Τιτανικό
Έχω πολλές δουλειές μέσα στο μυαλό
Λίγες επαφές μες το κινητό

Ποτέ και πώς φτάσαμε ως εδώ απορώ
Πέρασαν χρόνια εγώ νιώθω πως πέρασε ένα λεπτό
Αλλάζουν όλα σε ένα βράδυ μέσα σε μια στιγμή
Κι όσοι είναι για σένα εκεί όταν θα πέσεις θα φανεί και

[Chorus:]

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

[Atc Nico: Outro]

Δε θέλω να το ζω όπως - όπως το ζω
Κι όμως - όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men, f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό

Δε θέλω να το ζω όπως - όπως το ζω
Κι όμως - όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men, f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό

Let go, για πάμε
Ρωτάς τι κάνω, fucked up μάγκαAll comments from YouTube:

@anastasiosoriste1344

feat.Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας

@lavidaloca6734

Τα νέα κάλαντα των βαϊων αποκλειστικά εδω

@StelinaJustice

Μόνο εγώ δεν το πιασα αυτό; τεσπα

@lavidaloca6734

@@StelinaJustice αν το παρατηρήσεις το μπιτς και ο τρόπος που τα λένε ακούγονται σαν τα κάλαντα των βαϊων

@StelinaJustice

@@lavidaloca6734 α δεν ξερω τι ειναι αυτο δεν εχω ακουσει ποτε.

@august7743

@@lavidaloca6734 to bits

@lavidaloca6734

@@august7743 αυτόματη διόρθωση αδερφέ😂

10 More Replies...

@nigrecoo

Lyrics:
Κολλάω στο κεφάλι σαν καπέλο new era
Στο π*** μου το feat για να κάνω καριέρα
Παρόλα τα τσιγάρα είναι η μνήμη μου terra
Atc Gan, Atc la loquerra

Κατέβαζα τα τρίφυλλα σαν να ‘τανε νερό
Λένε πως κουβαλάνε το ραπ και το κάνουνε καιρό
Σκάνε σαν τα adc carry και έρχομαι σαν τανκιό
Μπαίνω σαν μαλφίτης πάνω τους με R

New με τα στυλ μα παλιός καλός Toro
Δούλεψα και δίσκο μα γι άλλο είμαι σερβιτόρος
Επένδυση σα να χούμε account στο etoro
Ρε μη ρωτάς πολλά και πάρε τηλ το δικηγόρο

Τους τύφλωσε η φήμη σα να φάγανε stun
Το κάνω από αγάπη μα τα φράγκα μιλάν
Σε σέβομαι αν κάνουμε το feat δωρεάν
Μπάρες καρφωτές flow doggo sasman

Δεν είμαι από τους τύπους που θα κάνουν dive by
Μα έχω τις δικτυώσεις σαν ναμαι στο wifi
Το μάτι πέρα δώθε sensitivity στο high
Τα σκηνικά που ζούμε σαν ταινία sci-fi

Το πάθημα σε μάθημα
Στο μάθημα ήμουν διάλειμμα
Στο διάλειμμα τα διάλυσα
Όλη μέρα τα άναβα
Στη τάξη 200γραμμα
Όλη τη τάξη ράντιζα
Κάτω από το θρανίο τα κολλούσα ασταμάτητα

Μόνο να' σαι δίπλα εδώ είναι risky
Με το μαυρο γάτο τους ταΐζουμε friskie
Έχω έναν τύπο που ό,τι θέλεις το βρίσκει
Γουστάρω το χειμώνα με γαράκι κι ουίσκι

[Chorus:]

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

[Atc Nico:]

Atc [?] στο trap όλη μέρα
Αλλιώς δε θα τα βγάζαμε πέρα
Έβγαζα τα φράγκα μου από σαχλαμάρες
Τώρα πρέπει να γράψω 16 μπάρες

Δε νιώθω τα πούρα [?]
Βάζω φωτιά μες στο στούντιο σα τζάκι
Ακούνε το όνομα μου και χτυπάν καμπανάκι
Έχω πάντα ό,τι χρειάζομαι μέσα στο τσαντάκι

Χάνομαι σαν άγκυρα μες το βυθό
Νιώθω θα πνίγω σαν το Τιτανικό
Έχω πολλές δουλειές μέσα στο μυαλό
Λίγες επαφές μες το κινητό

Ποτέ και πώς φτάσαμε ως εδώ απορώ
Πέρασαν χρόνια εγώ νιώθω πως πέρασε ένα λεπτό
Αλλάζουν όλα σε ένα βράδυ μέσα σε μια στιγμή
Κι όσοι είναι για σένα εκεί όταν θα πέσεις θα φανεί και

[Chorus:]

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

Γίνονται πολλά, γίνονται πολλά στη γειτονιά
Γίνονται πολλά -αα -αα
Τι ξέρεις εσύ για για όλα αυτά
Τι ξέρεις εσύ; Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά;

[Atc Nico: Outro]

Δε θέλω να το ζω όπως - όπως το ζω
Κι όμως - όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men, f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό

Δε θέλω να το ζω όπως - όπως το ζω
Κι όμως - όμως το ζω κι είμαι ακόμα εδώ
F*ck you men, f*ck you thot
Gang gang απ' το δημοτικό

Let go, για πάμε
Ρωτάς τι κάνω, fucked up μάγκα

@enzi8939

JUST GO WITH THE BEAT

Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθετ' η κυρά μας η Παναγιά.
Όργανo βαστάει, κερί κρατεί
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί.
Άϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί.
Ν' ανεβώ επάνω στον ουρανό
να μαζέψω ρόδα και λίβανο.
Καλημέρα, καλημέρα,
Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

@konsslol2diarrhea809

ATC

More Comments

More Versions