Don't you
U.M.A Lyrics


And you know, chea, and you know
Chea, get the money, get the money
And you know, and you know, and you know
Young, yeah, I see you, nigga, let's go

I hear y'all talk that work shit, that's cool
That don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I hear y'all talk that work shit, that's cool
That don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you

Feelin' is in this shit, that's right I'm in this bitch
Y'all niggas acting like Young ain't never did this shit
Nigga, five hundred grams, rock solid, no shake
Call them thangs Chappelles, he wants his other half baked

You know I like to scramble mine, Waffle House style
Or leave 'em sunny side up and let 'em chill for a while
Not only have I done it, I did it, I lived it
Delivered it myself, yeah, I'm making house visits

I'm praying while I'm driving, it's making me religious
In the headlights behind me, it's making me suspicious
And maybe I'm trippin' and maybe I'm not
Maybe it's nothing, just hope it ain't the cops, okay

I hear y'all talk that work shit, that's cool
That don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you

I hear y'all talk that work shit, that's cool
That don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you

I go there, get that and go back with that
And then I flip that, then send that right back
If it got two bags, it must be five stacks
So you owe five stacks, bring that right back

If it take too long, must be rerock
Two in the shoe box, nah, these ain't Reeboks
I don't live there, I just cook there
Ain't nothing in there but fish and cookware

Can't drop our shit, work that fork though
Lock up like woah, Young like fo' sho'
This shit right here, call that, come back
Drop this nine off and I'll be right back

I hear y'all talk that work shit, that's cool
That don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you

I hear y'all talk that work shit, that's cool
That don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you

I don't know why these niggas tell lies
Y'all know damn well he ain't flippin' no pies
All this bird talk make me want some Popeyes
Y'all getting no play off in my rides

Fake ass niggas, how dare you compare Young?
Black Crown Vic, yeah that used to scare Young
My six-two's come back like Frisbees
All these smoke fumes got me dizzy

They talk bricks see, I'm just listening
Say I'm just listening
Hook might be tight but that don't sound right
I sold Snow White and he sold no white

I hear y'all talk that work shit, that's cool
But that don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you

I hear y'all talk that work shit, that's cool
That don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you

Chea, and you know
I ain't bouncing for none of you, niggas, nigga
And you know
I ain't cosigning none of you fake ass, niggas
Realest nigga in the BS nigga, Jezzy

And you know, and you know
Yeah, America is me
And you know
Yeah, they know me though, let's go

I hear y'all talk that work shit, that's cool
That don't mean shit, I don't know you
I don't know you, I don't know you
I don't know you, I don't know you

Lyrics © O/B/O APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comment from YouTube:

Feake Tuuasopale

Sa ou vili atu
Ae ete lei taliina
E le afaina
Oute fia iloaina
Le mea moni nae tuua ai ita
Ua'e musu
Ua ala ai na faamamulu
Ao lenei ua ou pologa
Le mata o le alofa
Talu ai, o oe suga

Uma mea uma na ou manao ai
Uma le alofa ua tafea i le vai
Uma lou ola, ga sa ou taumafai
Uma taua oute le toe fia

Te alu fai ou tala
Fai mai o au e leaga
A falogo le tagata felauai tala
Tuuai mai ia au mea uma
Ao lenei, ua e alu
Ao oe na mafua ai, ma le faapogai
O nei mau mea sa tutupu mai

Uma mea uma na ou manao ai
Uma le alofa na tafea i le vai
Uma lou ola ga sa ou taumafai
Uma taua oute le toe fia

Ae! se baby faamolemole lou faku gae ke kaalo ai
Ae le aoga alofa koe faafoi mai
Ua sao ai le kala a lou kama ma lou kiga ua le aoga ua masaa le ipu vai
Suga! o lou alofa ua faavale, ae pei lava eke le kea
O le musika e kuu sao aku laga ua e kusiga lou faku
Ua uma foi magaku
Kakau loa foi gae alu, ma kapega lou akopau oh
Suga, ouke le koe fia vili aku
Ouke le koe fia txt aku
Ouke le koe fia vaai
Pe a ou gofo ma mafaufau
I leaga sa e fai
Kau sao aku ia ke oe mea uma suga ouke le faamaualuga

Uma mea uma na ou manao ai
Uma le alofa ua tafea i le vai
Uma lou ola ga sa ou taumafai
Uma taua oute le toe fia iai

O lou ika ia ia au pe a ou kuai mai gei i le fale
Kake pisa a kaua ia vevesi i mea kau money
Kele o kaimi fai mai ua e musu
Kauau gae faamamulu
Fai mai ouke pepelo aku ia oe kele o po pe a ka momoe
Fai mai ua e faki i lau fagu pia
Ma lau faamagalo faafia
Ua le kukusa la loko ua le aoga oga koe soosoo
Koe reset lou mafaufau, sili ai loa le faapu salalau
Kuu ia oe ke alu mae alu mae alu sa oga e koe sau

Uma mea uma na ou manao ai
Uma le alofa ua tafea i le vai
Uma lou ola ga sa ou taumafai
Uma taua oute le toe fia iai

ua ua uma taua, ua ua uma taua, ua ua uma taua, ua ua uma taua, ua ua uma taua, ua ua uma taua....

There you go for all those people who asked for the lyrics to the song there.. Thank you~~All comments from YouTube:

J Lulu

I’m 100% Tongan and I’m 100% in love with this song LMFAO!💓💓💓💓

Bubbah Kush

@J Lulu oooo yummy I wanna try iy

J Lulu

@Bubbah Kush yes sir! and so does Mexico, Russia, Italy, France, Germany, Belgium and many other.

Bubbah Kush

Is it true u eat 🐴

Nanu Sega-Mauga

this song is nice who ever watches i hope they like it too

Pona Kilifi

i like it

ZADDY DIZZLE

😍😍😍😍

Feake Tuuasopale

Sa ou vili atu
Ae ete lei taliina
E le afaina
Oute fia iloaina
Le mea moni nae tuua ai ita
Ua'e musu
Ua ala ai na faamamulu
Ao lenei ua ou pologa
Le mata o le alofa
Talu ai, o oe suga

Uma mea uma na ou manao ai
Uma le alofa ua tafea i le vai
Uma lou ola, ga sa ou taumafai
Uma taua oute le toe fia

Te alu fai ou tala
Fai mai o au e leaga
A falogo le tagata felauai tala
Tuuai mai ia au mea uma
Ao lenei, ua e alu
Ao oe na mafua ai, ma le faapogai
O nei mau mea sa tutupu mai

Uma mea uma na ou manao ai
Uma le alofa na tafea i le vai
Uma lou ola ga sa ou taumafai
Uma taua oute le toe fia

Ae! se baby faamolemole lou faku gae ke kaalo ai
Ae le aoga alofa koe faafoi mai
Ua sao ai le kala a lou kama ma lou kiga ua le aoga ua masaa le ipu vai
Suga! o lou alofa ua faavale, ae pei lava eke le kea
O le musika e kuu sao aku laga ua e kusiga lou faku
Ua uma foi magaku
Kakau loa foi gae alu, ma kapega lou akopau oh
Suga, ouke le koe fia vili aku
Ouke le koe fia txt aku
Ouke le koe fia vaai
Pe a ou gofo ma mafaufau
I leaga sa e fai
Kau sao aku ia ke oe mea uma suga ouke le faamaualuga

Uma mea uma na ou manao ai
Uma le alofa ua tafea i le vai
Uma lou ola ga sa ou taumafai
Uma taua oute le toe fia iai

O lou ika ia ia au pe a ou kuai mai gei i le fale
Kake pisa a kaua ia vevesi i mea kau money
Kele o kaimi fai mai ua e musu
Kauau gae faamamulu
Fai mai ouke pepelo aku ia oe kele o po pe a ka momoe
Fai mai ua e faki i lau fagu pia
Ma lau faamagalo faafia
Ua le kukusa la loko ua le aoga oga koe soosoo
Koe reset lou mafaufau, sili ai loa le faapu salalau
Kuu ia oe ke alu mae alu mae alu sa oga e koe sau

Uma mea uma na ou manao ai
Uma le alofa ua tafea i le vai
Uma lou ola ga sa ou taumafai
Uma taua oute le toe fia iai

ua ua uma taua, ua ua uma taua, ua ua uma taua, ua ua uma taua, ua ua uma taua, ua ua uma taua....

There you go for all those people who asked for the lyrics to the song there.. Thank you~~

Vincent Tuivaiti

Ua uma lou alofa

Bonson Tablet

Tu e alu e alu pe mai se mea 😁😁😁

More Comments

More Videos