Of Wolf and Fear
Ulver Lyrics


""Snacket blandt Folck vaer til Bestandighed Om Fuldmaanens Vee & Grue Naar det klagede op mod hendes Skjaer Fra Vintrens kolde Eensomhed Da frycktede de at Vargen vaer nær Vakt vaer dends gamle Mayestet Der vaer Døgn da nogen meenede at hafve seet I hendes Ljus som han splidder med dend Skygge som han spreer Skyggen aff een ukjend Mackt Der dend hylede mod sin Gud i infernaldsk Prackt Dende Djefvels Herold han herjede Fra Kandt til Kandt & mange aff Mandeæt forsvandt Paa dend hun lyser han binder; oc Helveds Ulv Han dræber medens Afgrunden brager Forbandelsen er her visseligen Aff Djefvlen han bleff skjænked een Gave Der ved Troldom favned han til Ulv Ey vaer han længer een Guds Slave Der ved Midnat vandred ofver hule Grave""

Lyrics © RESERVOIR MEDIA MANAGEMENT INC
Written by: Haavard Joergensen, Kristoffer Rygg

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

The Guard Owl Muertero Chris

If you remastered the entire album you'd be making it a dream come true to be able to hear it in this way!!!

enkelt dødelig

What a relaxing music for sleeping

La Hire

Damn this song recorded with today's technology would be insane

Mantikore Official

You deserve WAY more subs+liks+views

NOISE IS FUNTASTIC

Aaw, thank you so much! :-)

Cydra

Está genial!!!!

NOISE IS FUNTASTIC

Thanks!

Mantikore Official

wow... awesome

vrilsuki

Please remaster the full album :(

Tausif Ahmed

So GOOD

More Comments

More Videos