Various Artists, Thank You: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Thank You
by Various Artists

"Thank You For The Love"
Maraming bagay ang dumarating
Lahat ay lilipas din
Ligaya't kalungkotan
Pana-panahon din lang
Iisa ang tumatagal
Tunay na pagmamahal
Sa pag-ibig na taglay
Lahat ay mahihig'tan
Salamat sa pag-ibig
Na subok ng panahon
Dala nito'y liwanag
Lalo na sa ngayon
Tuwing pasko oh woo oh woo
Mas ramdam mo oh woo oh woo
Dama sa ating tinig
Ang init ng pag-ibig ooohhh
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
May balikat kang masasandalan
Mayakap, nasisilongan
Sa pag-ibig ng DIYOS
Walang maiiwanan
May hapdi o kabigoan
Pangarap moy maglaho man
Sa pag-ibig na taglay
Muling sisimulan
Salamat sa pag-ibig
Na subok ng panahon
Dala nito'y liwanag
Lalo na sa ngayon
Tuwing pasko oh woo oh woo
Mas ramdam mo oh woo oh woo
Dama sa ating tinig
Ang init ng pag-ibig ooohhh
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Tuwing pasko oh woo oh woo
Mas ramdam mo oh woo oh woo
Dama sa ating tinig
Ang init ng pag-ibig ooohhh
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Iisang pamilya
Iisang ating AMA
Iisa ang pag-ibig
Na galing sa kanya
Tuwing pasko oh woo oh woo
Mas ramdam mo oh woo oh woo
Dama sa ating tinig
Ang init ng pag-ibig ooohhh
Na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Tuwing pasko oh woo oh woo
Mas ramdam mo oh woo oh woo
Dama sa ating tinig
Ang init ng pag-ibig ooohhh
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Tuwing pasko oh woo oh woo
Mas ramdam mo oh woo oh woo
Dama sa ating tinig
Ang init ng pag-ibig ooohhh
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Tuwing pasko oh woo oh woo
Mas ramdam mo oh woo oh woo
Dama sa ating tinig
Ang init ng pag-ibig ooohhh
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE
Na na na na na na na na
Thank You, Thank You
For the LOVE.

Contributed by Landon I. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos