Vasas flora och fauna, Prisma: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Prisma
by Vasas flora och fauna

Ja rider fram på en våg av hat,
ja ska aldri bli en livskamrat.
Men jag står här kvar, är ju ållmän mark,
musiken här låter mäktig å stark.
Alla andra ger upp å går hem ti sig,
å vakten fingrar på sin pepparsprej.
Å allt e så utspätt å gammal e äldst,
de fanns ju en tid för nästan vem som helst.

Va gör nån, va gör man?
När prästen just ska viga?
Va får man, va får man?
Man får så lov att tiga.

Hadd ingen aning om att det blev dom två,
allt måst ha skett bakom en dimridå.
No ja e äldre nu, ja kan väl ta e me ro,
i ett hus i Gerby kan di sitt o glo.
Men när man går som en vålnad i sitt eget kvarter,
när Annie ett tu tre int bor här nå mer.
När stipendiepengarna har flugi sin kos,
när ens fössta samling reas ut på Gros.

Va gör man, va gör man?
Man kastar sig i en driva.
Vad får man, vad får man?
Antidepressiva.

I en driva.

Antidepressiva.

Contributed by Declan C. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos