About Vybz Kartel Exercise (Ex-Her-Cise): We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can add the lyrics

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Exercise
by Vybz Kartel

We have lyrics for 'Exercise' by these artists:

Akinyele * heavy breathing * Check this out man All this gym shit …
Bazoo ทำอะไรมันก็เบื่อ คิดอะไรมันก็เฉื่อย เดินควงแฟนมันก็เหนื่อย ม…
Clem Snide Take it easy or you'll hurt yourself Dance that couch acros…
Dag Nasty I'm irresponsible I'm irrational What are you gonna do? A…
Jagwar Ma (Harmony) Exercise your chemistry Exercise your chemistry Ex…

We have lyrics for these tracks by Vybz Kartel:

02 Life We Living Jamaica we need a way Tell mi Mill A how mi youth…
07 My Crew Yo, everybody drunk and happy raise your bottles and glasses…
4 star [In background] Yes! Right! Yes! Right! Yes! Right! Yes..es…
A Like That (intro:) Baby She say she cant Never live without me Whe…
A.K.A A.K.A. we don't play Fuck all night Smoke all day Claat A…
Addi Addi Addi I, I, I am the MAN, Eh Steven, (timely) Genius a sixteen,…
All Out Intro: As mi put it in She start bawl out(Ahhh ahhh ah!) …
Anything Love Can Do Who... Tanesha Johnson Palmer We fuss we fight But she'll n…
Baby Father (feat. D'Angel) Hey baby! You know yuh baby father? (ye…
Back to Life Yo frata (back to life) me wa go (back to…
Bad Like We Stephen ah di genius Me cyaa believe Police lock up di tax…
Bad Man Party 2 Badman party: no karate Mi and Shorty rollin wid di Glock…
Badda Dan Dem Me nuh care where yuh bad from Or the ends where…
Badman Nah Badman nah look ooman Book ooman, jook ooman Den fly from …
Badman Party Badman party: no karate Mi and Shorty rollin' wid di Glock…
Badmind Russian yo word come to pass Somebody bad mine di boss Bad…
Bandman Nah Badman nah look ooman Book ooman, jook ooman Den fly from …
Beautiful Girl Beautiful girls all over the world And dem seh, beauty is…
Believe A could a get water from the moon A could a…
Betray Di Gaza Boss Intro Yow world boss Yow Yow You no see word comes to past? …
Beyonce Wine Yo Jon Tooe dah One Deh Look Like Ah It.Some Gyal…
Bicycle Eh, Gyal Mi nuh wah nuh borin fuck Mi nuh wah nuh…
Bike Back Vroom Vroom MOBAY gal Cock up, cock up Yuh bumpa big, y…
Blackberry Pin mi a talk no in a no blackberry Pin mi…
Born & Raised in the Ghetto Society forsake we Dem no feel the pain wi feel The system…
Boss Lady Boss lady Boss lady Shi try do a round thing Shi don't in…
Breast Specialist Zagga Up to the time, you kno it's Kartel with a…
Breast Specialist (feat. Beenie Man) Chorus Picture this, breast specialist Ave yo two nipple dem…
Breathless Baby (gyal you sexy) You take (gyal you sexy) My breath (g…
Broad Daylight Wi reach 33 degrees An mi a seh wait Heights a evil 3…
Broken Cry (Feat. Blak Ryno) teachaaa! its clear to me knooow these people hmmmmm [Choru…
Bruk It Off Gimme di breast Mek mi icky di breast Mi a di man Weh…
Bruk Out The Pussy deh fi advertise,(what) Cuh u ah hypnotize, alpha…
Bubble Hard Good night, my ladies! Bruk out now, get mad now Buss a…
Business Buck a gyal from U tech seh shi a study…
Buss It Off Gimme di breast Mek mi icky di breast Mi a di man Weh…
Buss My Gun Unnu play mi Dj, A who unnu a ramp wid? Play…
Cake Soap Cool like mi wash Mi face wit di cake soap Cool like…
Can My life is drama Gwan if yuh wah Gwan if yuh wah Gwaan …
Can't Get Over Me Lee milla A weh da girl ya a deal inna Yo miller…
Can't Say No Ok teacher I'll remember, I'll remember Alright so I love …
Car Man Si mi a sey u nuh Don number one Yow Kuku! Ask…
Careful Di Genius Di-di-di Genius Be careful a who you talk to Be…
Champagne Bubble Put yo pussy yah suh Put hi pon the cockey Mi nuh…
Cheat Pon Him Ah no bun u ah give him... him dont spend…
Children are Our Future 1600 pickiny dem kill inna 12 year 41 dead last year,…
Clarks Wha' go on Popcaan? There yeah, you know hotskull, but te…
Clarks Again Russian. Clean out ya closet deposit di clarks dem mi…
Climb Di Mountain [Gaza Indu:] bet seh mi mash yuh up [Vybz Kartel:] really [G…
Colouring Book Omar, Phillip, Brando, Styles Di gal dem si mi tatto from…
Colouring This Life Searching Aye girl you tattoo look good, a weh you dweet?…
Come Back Home Addijahiem! Aye not nice Yo pimpin' She seh you kno I l…
Come Breed Me Stephen da gyal deh belly too flat an too even Hey…
Come Yah Nuh Me Gal Yuh pussy good gal suh mi haffi Say hello mi…
Compass Mi get a compass and circle di town Bring a umbrella…
Convertible Gyal yo pussy good up to pussy cloth Tell a bwoy…
Court Case How dem haunted Kill man and get wanted Yo think mi respon…
Crashing Head On I gave you everything thing thank you girl Don't know you…
Credit Alone Done Shi tell mi fi done A credit alone done Shi tell mi…
Dancehall Everyting wah mi do dem ah follow If mi nuh shit…
Dancehall Hero (Radio) Everyting wah mi do dem ah follow If mi nuh shit…
Dancehall Hero Remix Everyting wah mi do dem ah follow If mi nuh shit…
Dandy Shandy Dandy shandy Dandy shandy Dandy shandy Dandy shandy …
Dark Shades Wake up, take a breath Give thanks fi the life weh…
Dead Already Crime get stiff Man cyaa bun a spliff But a life a…
Death Row Please my cause oh lawd With dem that strive with mi Fight…
Di Way We Roll From wi push di club door Bombs away, party like a…
Do Di Maths Subtraction suh mi do yo panty Divide yo leg dem Add up…
Dollar Sign Hustle di money Hustle, hustle di money Hustle di money M…
Don't Know Someone So all my time just gone All these years Yeah dem waste…
Dream Every hotskull nuh listen to badmind talk, A message a weh…
Drink Up We go party tonight Drink some champagne Smoke some weed Don…
Drop Top You are never ever broke again But tell the boss Fill me…
Dumpa Truck The one yah name tic tac toe Wine to the floor…
Dumpa Truck (Raw) Your Pussy Good From Marnin And It A Go Stay…
Duppy Know Mobay Nuh fear dem no day! Feel say yuh bad come touch…
Dutty Landlord A nuh everybody own House cau' di system a fraud So…
Early Morning Nothing no nice like fuck in a the early morning Sit…
Emergency Emergency, we a suffer roun ere Roun ere, man a ded,…
Empire Army Yo twelve lane Lock dung white hall Gun shot from sun up…
Enemy Zone Forward weh! Mi nuh go inna enemy zone weh you feel…
Ever Bless Yow yow Eh hey Yuh pussy comin like bible when it open…
Every Girl Fat girls love run from fuck, yeah Slim girls can bruk…
Everybody Everybody waan love somebody Everybody waan make some money …
Faith Ghetto youths hold the faith The cemetery full a nuff youths…
Fever Xoxo my love is very special If you want it you…
Fire Ball Well if you think you a wall Stand up when yo…
Fire Nation Nobody nuh waan dead Nobody nuh waan dead Nobody nuh waan de…
Fix Up Fix up, fix up, you ago get Fix up, fix up,…
Four Seasons So Mi A Say Up 2 di time yuh kno(down…
Freaky Gal Yo Russian Yow Dem nuh know di Worl' Boss program (ee) Mi l…
Freaky Gal Pt. 3 Baby mi love you no doubt An I wanna put it…
Free Style Yo Jeffery hype dawdie, Yuh nuh knw a me response fi…
Fresh Me so fresh, me so fresh, me style fresh Me so…
Gal A Weh Do You [Vybz Kartel:] Whe yaah seh [Shebba:] Suppose mi sleep wid …
Galapoly Yo Elvis Done know a we di gal dem see and…
Gaza Love True love come but once When it come yuh betta feel…
Gaza Thing A Ling Fi di yout Ting ah ling ah ling ah ling ah…
GEORGINA Underneath yo no renk like ram goat Yuh punnany no tired,…
Get Wild Hey not nice a who she? Hey gyal U mek me cocky…
Ghetto Life Before hi lay me down to sleep I pray the lord…
Ghetto Youth Ah jah jah, open gay rights society, teacha fi di…
Go Fi Dem Gi dem some Pampers Dem waan fi start it but mi…
Go Go Club Ey, Russian Build da song ya fi di gyal inna di…
Go Go Wine I know you love weh I'm lookin' Staring at you You got…
go-go club Ey, Russian Build da song ya fi di gyal inna di…
Gon' Get Better Skit my yute yuh see right now me tiyad a this everyday a…
Good Inna Clothes You nuh wear fraud, you original Latest come from abroad T…
Guest House Meck wi go in a the hotel Meck wi go in…
Gun Clown [Chorus] How me fi tunn gun clown? Me nah do that Man…
Gun Session Yeah, yeah testing one two three it's Akon the illegal…
Gunshot I always been wondering wah really take some fool(me too) De…
Gwaan So How you do da wine deh Me love it when you…
Half On A Baby Baby you know I love you and right now do…
Half On Baby Baby you know I love and right now do this…
Hey Addi Kartel You know yuh a go make me and you have…
Hi Mi feel so high, weed mek mi get high Vodka sky…
High Grade yo Russian mi wah yuh tell them enuh. da dag if…
Higher Altitude High altitude, smokin' proud, sittin' on a cloud (Corleone,…
Hold Me Gyal yo pum, pum, hold mi so Control mi so Yea the…
Hot Gal Forever Baby you a star Shining in this, this world of ours You…
I Neva Don Corleone, Kartel, colaboration always start well I ne…
Intro Skit No nuh left mi now God know wi must get better No…
It Tight Up 2 da time So weh mi ah say Yu know its…
Jah Jah Watch Over Me Dem no waan mi fi reach no weh Dem no waan…
Jamaica Ready not nice Dre skull, Kartel, dancehall, forever Me …
Jeans & Fitted V-neck t-shirt, true re-ligion Dats how we roll Straight…
Kartel & Kardinal Breed dem ones Dat deh boy yuh nuh fi joke wid Breed…
Kill Dem Mi full ah gun pan di Gaza Run some bwoy file…
Know Bout Me Gaza girls haha hehe mi love di gyal dem yuh…
Last Man Standing Not nice Di bwoy run like a wounded dog Bruk Usain recor…
Life Me Say Most girls love me so Dem kiss, dem hug me so Some…
Life Story Yo ghetto youth have to make it life No matter what…
Life Sweet Hello Hey russian! Weh dem call police fah Dem cya stop t…
life we livin Jamaica we need a way Tell mi Mill A how mi youth…
Like a Movie Chimney Motion Pictures presents Flash, flash and film it …
Like Google Gyalis from birth (ohh) Gyalis from birth (awoh) (Haha) Gy…
Like Xmas INTRO: When we a fuck it comin like christmas It comin lik…
Lipstick Mi put mi cocky pon you lip You say it come…
Little Miss Burch some of these girls need to go back to…
Live U Life Everybody waan be a killer Nobody no waan be a good…
Look Pon We A d teacha not the preacher enuh A big up Nellie…
Louie V Shawn Storm mi naw worry bout dem From mi a likkle…
Love Galis anthem Baby you no u a mi (set mi free) First…
Love At First Sight Love at first sight who seh love blind (I believe) Love…
Love Dem Gallis anthem Baby, You know you are my (set mi free) Fir…
Love of Money Sorry honey, I'm in love with money U seh yuh mi…
Love U Baby Your love isn't for fun .. art school Yeah i remember she…
Love You Enuh Intro: Hey gal Tap tap ta-na Tap tap ta-na Baby Tana tana na…
Love Yuh Enuh Hey gal Tap tap ta-na Tap tap ta-na Baby Tana tana na …
Lyricist So what dem implying? Di teacha haffi sing line? DJing nuh…
Make Di Star Shine Drop asleep and don't wake up yo likkle badmind Drop asleep…
Make Up Break Up Every minute is a fight Don't play wid mi love life Wa…
Mama Weh you madda name Theresa wilson palmer But mi call har m…
Marie Danger Buss dis a third world Yo Pimpin Write down the…
Married and Done Gyal yuh likkle an cute enuh Cupid arrow mi ah shoot…
Me A Pree Wah gwaan CocoSkull Da one yah some like it to find…
Me Talk With Gunshot Mi mek me gun talk before me Mi mek me gun…
Mi Nuh Fraid Leng tell Russian, Rise Di Russian We nuh frighten suh ea…
Mi Nuh Trust People Mi nuh trust, mi nuh trust people Mi nuh trust, mi…
Mi Remember She tell me she love me Me should've never believe her! Me…
Million Dollar By Morning How mi and dan nuh have nuh cash, weh pussy…
Mind Dutty Dem a seh dem a yo friend And a dem a…
Missing You A Lot Verse 1: I didnt believe it's come to dis I didnt see…
Money Can't Buy Fren Coming frm UWI Utech Shi seh handsome time, spend a few…
Money Fi Spend Fi d yute dem yuh kno, 1, 2, 33333, Aye steven! Me…
Most Wanted Most wAnted, most wanted Westmoreland, St. E man Unno farm…
Mother No woman in this world cyaa take my mamma place The…
Mother in Law A dis yuh mada fi kno She can't stop me from…
Mother's Love No woman in this world cyaa take my mamma place The…
Mr Officer Bookey, feds dem ah move spookey Mi ah drive in from…
Mr. Bleach Chin If me get a billion dollar If me get a billion…
Mr. Officer Bookey, feds dem ah move spookey Mi ah drive in from…
My Baby U Teacha, Fi di gyal dem Me Love yuh Ey You a mi baby S…
My Crew Yo, everybody drunk and happy raise your bottles and glasses…
My Love My Love When you touch me My heart goes When you touch me My heart…
My Scheme [INTRO:] Steven yow you too damn evil ha ha, mi nah…
Nah Let Go Tessha Mi woman unda pressure Yo mi seh love dem Mi baby …
Need U Girl Ah baby wa your really dealin Baby I don't wanna hurt…
New Millenium Inna mi Karl Kani Wid a bottle of tall Canei Tough a…
No Yo pussy clean gimmi a pree Bring the tight, tight, pussy…
No Games Never know yuh would a keep up f**krey Mi love it…
No Games (Explicit) Never know you would a keep up fuckrey Mi love it…
Not a Love Song [Intro:] Is not a love song Da sad song Wi don't have, wi…
Nuh Bad Like We Stephen ah di genius Me cyaa believe Police lock up di tax…
Nuh Badda Try [Intro:] Yow jeffery I Get mi gun dem together like a puzz…
Nuh Fraid A Nobody / Neva Scared Leng tell Russian, Rise Di Russian We nuh frighten suh ea…
Nuh Trust Dem Stephen ah di genius Me cyaa believe Police lock up di tax…
Nymphomaniac Anju blaxx A wi luv di nymphomaniacs Mek wi buss a fuck…
Open Up Your pum pum remind me seh Living life is everything Mi waan…
Open Up Di Door Don't worry, don't worry, don't owrry nuh mummy, no mummy D…
P***y Me Say Most girls love me so Dem kiss, dem hug me so Some…
Party Wha happ'm if mi waan fi party No party nuh nice…
Party Me Sey Party me say Drink and feel happy yea Me nuh care weh…
Peanut Shell Yow Wizzle Yow Wizzle Yow Wizzle Mi no coward a no so m…
Picture Me and You No no no You don't love me and I know now No…
Picture This Timeless, (time) See mi are say up to di time…
Poco Man Skank See pple business and leave it alone hallelujah Aye voon dut…
Poor People Land Intro Mi caan believe it.Government waan fi move mi. Mi tun…
Pretty Little Bunny Lighter to ink am in to you Lighter to ink your…
Pu**y Me Say Most girls love me so Dem kiss, dem hug me so Some…
Punani A Mi Best Friend If a bwoy don't like mi, mi no care Mi no…
Push It In Hey baby, how yuh waist full of timing, so? Di road…
Pussy Clean Hey gyal in a the tight up shorts Gyal you know…
Pussy Jaw If a di pussy jaw sen on nuh heng on Thou…
Pussy to the Test Mi waan put yo pu–y to the test Pu–y to the…
Put It On Hard - Raw Gaza, Gaza Yo yo(yo) Yo TJ(mm mm) Cyan talk to dem di real…
Rambo Kanambo Yow CR 2O3 Ghetto youth when yo hustle in the street…
Ramping Shop [Intro:] [Kartel:] Ah di techer [Spice:] And ah spice [Ka…
Real Bad Man Yo, wah me slap one inna yuh face? (hehe) A wah…
Real Friends Don Corleon Productions Impossible to stop Si mi a seh up …
Realest Thing Ah Preston Wha Di Mattar Skin Girls Like Acke And Cuttor W…
Remember Me If me dead a morning, you da 'member me Seh me…
Right Wine Baby mi love when yo wine up so Mi love when…
Rise Di K Yow Laing, dem a nuh nobody enuh Tell dem seh mi…
Robbery This ain't serious, This will make you delirious. If we di…
Romping Shop Ah di teacha And ah spice Every man grab a gyal And every…
Rough Sex Ah baby wa your really dealin Baby I don't wanna hurt…
Say Hello Baby sometimes we failed It's all good, lets start again I w…
School So mi seh pull up yo pant's and put hi…
School Bus Godd Morning Students, Good Morning Sir, Listen to Adidj…
Sen On First thing me do when mi wake up, Burn high grade…
Sexy Seductive Wine Ladies! You're ready! Put down! Your drinks And report! T…
She Holding On Even if time should fade away, baby Mi love for you…
Slew Them Like David Blessed is the man that endure temptation For when he's try…
Slow Motion Pimpin, yuh thinkin wat mi thinkin But mi a go fuss…
Smuggler Hey leftside (keys) yow yow (like Alicia) Ahh ahh (why you…
So Me A Say Most girls love me so Dem kiss, dem hug me so Some…
So Much Gal Stacy a pree, shi miss me bad Yo cyaa see me,…
So Much Woman Russian mafia laugh after dem claffi yah Yow bada don Ever…
Solomonic Chronic [Intro:] So mi ah say Yuh know it's kartelly, (timely) I'm a…
Something Ah Go Happen Give mi a chance fi talk pon poor people behalf A…
Sorry Babe Anytime man, put on mi clothes And step outta road Me noti…
Start Well Inna mi Karl Kani, no Mi inna mi close fittin' Clarkes Mi…
Stop Gwaan Like Yuh Tuff Yow yow some bwoy a pussy pum pum an punany Yow…
Story of My Life Every gyal stand at attention Wine fi di movie you must…
Straight Jeans & Fitted V-neck t-shirt, true re-ligion Dats how we roll Straight…
Street Vybz Jeffrey hype, weh dem a seh bout street vybz Thursday Seh…
Stronger We Get Madsuss, a wah do dem Informa, seh weh mi neva seh,…
Struggle Tada tada ta tata Fi di yute dem inna di struggle Ooh Tat…
Stuck/ Better Can Wuk Mini half a di gurls a urs and half a…
Summa 16 Summer time fi di ladies Summer time fi di gyal dem Summer…
Summer Time Johnny Cool a guh love dis enuh Pool Party If a even…
SUPER STAR My girl tell you friend di teacha want har Baby look…
Sweet Jah jah guide me from di hyproctires an parasites, An guide…
Sweet To The Belly Di gal go so It sweet to di belly Squeeze…
Sweet Victory Jah jah guide me from di hyproctires an parasites, An guide…
Tattoo Gal you too boasty Cuh yuh tattoo You and yuh crew Where …
Teacher Different type of girl, from all ova the world Wah fi…
Tear Drops Yuh lost ah family or ya lost ah friend Ah kno…
Tek Baby (baby) up to di time Baby (baby) don't play around…
Tek Gun Shot A! look ya (gunshot) Fucka you Yo, laing Dem bwoi deh a baby…
Tekk Baby (baby) up to di time Baby (baby) don't play around…
Tell You Say Mmmmm Mi haffi tell yuh seh Mi a mad over da…
Tell You Say - Raw Mmmmm Mmmmm Mmmmm Mmmmm Mi haffi tell yuh seh Mi a mad over…
Thank You Jah Psalms 127 Selah, Except di lawd build di house, dey live…
The Cure Russian yo word come to pass Somebody bad mine di boss Bad…
The Lyricist So what dem implying? Di teacha haffi sing line? DJing nuh…
The World Turns Ey Russin She wah you and I fi touch har Yuh body,…
tic toc (feat. Jamesy P) In the house you know your man is…
tightest punani Gal get up(pum) whine up til you sweat up(pum) gal Yuh…
Too Fucky Fucky Ey Don, (Carleone), Tell Some Girls, Wha, Fi Change Dem…
Touch A Button Yow, Shawn Storm, before you corn dem, just warn dem Hear…
Turn & Wine Tell them tj, nuh man to man dancing around here Eh Gyal…
U Nah Have a Phone (Hello Moto) Up to the time And the time is Modern Technology from the…
U Nuh Have A Phone Up to the time And the time is modern Technology…
U Nuh Have A Phone (Hello Moto) Up to the time And the time is Modern Technology from the…
Versitility [Intro:] Mi nah watch yuh boyfriend So it was in the beginni…
Video Recorder Nuh gyal cya seh my battery dead Baby Da whine deh a…
Virginity Mi nah watch yuh boyfren So it was in the beginning So…
Visa (Chorus) Weeed makes me fly without visa Dont give me coke…
Vybsy Versa Love Big riddim exclusive You know it's Vybz Kartel Up to di ti…
Vybsy Versa Love (feat. Barrington Levy) Big riddim exclusive You know it's Vybz Kartel Up to di time…
Vybz Kartel 1) Hey bwoy, meck mi tell you bout real mad dawg Anyweh…
Wah Some Grades Tell badda dan go find me Di man with di gud…
Weed Smoker Yow Russian mi waan yo tell dem enuh Dawg if yo…
Western Union You gi mi nothing fi put down mi nuh owe…
Where Is the Love (Black Child) Mi si car for sale and mi cyaa buy none Mi…
Which Friend Friend (friend, friend, friend) Foe (foe, foe, foe) Friend…
Whine Up You Body Hello ladies A di teacha Ready for di whining class? Alri…
Who Knows Mi was a ganja smoker Livin' la vida loca Mi couldn't be…
Why Again Why you keep on doing it and know you shouldn't…
Why Pree Wha gwaan Tommy Lee? Me deh yah yuh know worl' boss, Why…
Why You Doing It La la la la la la la la la la…
Wild Wild West Featuring Frisco Kid Hey not nice a who she? Hey gyal U mek me cocky…
Wine Fi Money Gyal a me seh pussy nuh fi sell but yuh…
WINE PON ME Jah know Baby ah weh yuh wan' from me (from me) Come…
Without Money And if my life could a rewind And if my life…
Without My Own Hey Huggins, Dem bwoy deh a nuh thugs Some likkle fool dis…
Work Out Bout exercise Me and di gal dem a sexcercise Stephen Ever…
World Boss Wha gwaan Tommy Lee? Me deh yah yuh know worl' boss, Why…
Yea Though I Walk Yea though I walk, through the valley of the shadow…
You a Me Baby Teacha, Fi di gyal dem Me Love yuh Ey You a mi baby S…
You And Him Deh Mi caan believe seh you dweet Baby a lie dem a…
YOU CAN My life is drama Gwan if yuh wah Gwan if yuh wah Gwaan …
You Me Need No no no You don't love me and I know now No…
Yuh Love Baby, gyal mi love you mi wan' you believe me…

The lyrics can frequently be found here (check the full description and comments) or by filtering for lyric videos.

Help us build the world's largest lyrics collection by contributing lyrics in the comments below.

More Videos