Een echte Hollander
Wim Kan Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Als een Hollander een avond gaat genieten
Naar de schouwburg, in z'n splinternieuwe goed
Zoekt ie zelf z'n eigen plaats, en zegt stralend tot
Z'n maats
" 'k Hou een kwartje in m'n zak, dat doet me goed
Al kost zo'n avond een flinke duit", Kijk, een
Hollander, een echte Hollander, Maakt toch een kladje
Van de kosten, Anders is tie niet echt uit

In de Achterhoek, wanneer een man gaat trouwen
Inviteert ie alle buren op het feest
En bij Brabants bruidsplezier horen veertig vaten bier
Anders is het er niet echt plezant geweest
Dat is allure van wieg tot graf

Maar een Hollander, een echte Hollander
Maakt eerst een kladje van z'n kosten
En dan ziet ie d'r van af

Iedereen kent het verhaal van Sinte-Maarten
Die een bedelaar de helft gaf van zijn jas
Met dit stapelgek gebaar toonde hij wel zonneklaar
Dat ie niet van Hollandse familie was
Wij zijn nou eenmaal een ander ras

Want een Hollander, een echte Hollander
Maakt eerst een kladje wat 't gaat kosten
En dan houdt ie z'n hele jas

Geen Chinees bekreunt zich om gezinsbeperking
En konijnen staan er ook niet zo bij stil
Alles breidt zich zomaar uit
Legt maar eitjes en schiet kuit
En ik zwijg nog van K1 en kikkerdril
De sterke sekse is niet van steen

Maar een Hollander, een echte Hollander
Maakt eerst een kladje wat 't gaat kosten
En dan neemt ie d'r nog een

Ik heb een arme Turk z'n vrouw cadeau zien geven
Na een mooie voetbalmatch aan de midvoor
Het was wel niet z'n laatste wijf, want hij had er
Thuis nog vijf
Maar als breed gebaar kon het er toch mee door
Nou, voor ik Corry gaf aan eentje van die elf

Want als Hollander, als echte Hollander
Reken ik uit wat of ze inbrengt
En dan zeg ik: Ik hou d'r zelf

Als de schouwburg vijfenzeventig jaar oud is
Zeggen B & W: Dat wordt een heel gedoe
Feestje bouwen voor 't geheel van het
Schouwburgpersoneel
Wiener Saengerknaben en de Beatles toe
Plus nog een musical met tachtig man

Maar als Hollander, als echte HollanderRekent men uit wat of 't gaat kosten
En dan komt alleen Wim Kan

Overall Meaning

The lyrics to Wim Kan's song "Een echte Hollander" describe the Dutch culture of being frugal and conscious of costs. The first verse talks about how a Dutch person going to the theater will proudly state that they have saved a quarter, despite the fact that the night out was expensive. The second verse discusses Dutch weddings, where it is common to invite all the neighbors to the celebration, but the beer must flow freely or else it won't be enjoyable. The third verse references the story of St. Martin, who gave half of his coat to a beggar, which Kan uses to contrast Dutch people's reluctance to part with anything without first calculating its value.


Line by Line Meaning

Als een Hollander een avond gaat genieten
When a Dutch person goes out for a night of fun


Naar de schouwburg, in z'n splinternieuwe goed
To the theatre, dressed in new clothes


Zoekt ie zelf z'n eigen plaats, en zegt stralend tot Z'n maats
They look for their own seat, and proudly say to their friends


"'k Hou een kwartje in m'n zak, dat doet me goed Al kost zo'n avond een flinke duit", Kijk, een Hollander, een echte Hollander, Maakt toch een kladje Van de kosten, Anders is tie niet echt uit
"I keep a quarter in my pocket, that makes me happy, even though the night costs a lot", see, a Dutch person, a true Dutch person, Makes a note of the costs, otherwise they're not really going out


In de Achterhoek, wanneer een man gaat trouwen Inviteert ie alle buren op het feest En bij Brabants bruidsplezier horen veertig vaten bier Anders is het er niet echt plezant geweest Dat is allure van wieg tot graf
In the Achterhoek, when a man gets married, he invites all his neighbors to the party, and at a Brabant bridal party, forty barrels of beer are necessary, otherwise it's not really fun. That's the style from birth to death.


Maar een Hollander, een echte Hollander Maakt eerst een kladje van z'n kosten En dan ziet ie d'r van af
But a Dutch person, a true Dutch person, first calculates the costs, and then decides not to go.


Iedereen kent het verhaal van Sinte-Maarten Die een bedelaar de helft gaf van zijn jas Met dit stapelgek gebaar toonde hij wel zonneklaar Dat ie niet van Hollandse familie was Wij zijn nou eenmaal een ander ras
Everyone knows the story of St. Martin, who gave half his coat to a beggar. With this crazy gesture, he made it clear that he was not from a Dutch family. We are just a different breed.


Want een Hollander, een echte Hollander Maakt eerst een kladje wat 't gaat kosten En dan houdt ie z'n hele jas
Because a Dutch person, a true Dutch person, first calculates the cost, and then decides to keep their entire coat.


Geen Chinees bekreunt zich om gezinsbeperking En konijnen staan er ook niet zo bij stil Alles breidt zich zomaar uit Legt maar eitjes en schiet kuit En ik zwijg nog van K1 en kikkerdril De sterke sekse is niet van steen
No Chinese person worries about family planning, and rabbits don't think much about it either. Everything just keeps multiplying, laying eggs and spawning. And don't even get me started on K1 and frog spawn. The strong sex is not made of stone.


Maar een Hollander, een echte Hollander Maakt eerst een kladje wat 't gaat kosten En dan neemt ie d'r nog een
But a Dutch person, a true Dutch person, first calculates the cost, and then decides to have another one.


Ik heb een arme Turk z'n vrouw cadeau zien geven Na een mooie voetbalmatch aan de midvoor Het was wel niet z'n laatste wijf, want hij had er Thuis nog vijf Maar als breed gebaar kon het er toch mee door Nou, voor ik Corry gaf aan eentje van die elf
I saw a poor Turk give his wife as a gift after a nice football match. It may not have been his last wife, as he still had five others at home. But as a grand gesture, it was acceptable. Well, before I give Corry to one of those eleven


Want als Hollander, als echte Hollander Reken ik uit wat of ze inbrengt En dan zeg ik: Ik hou d'r zelf
Because as a Dutch person, a true Dutch person, I calculate what she brings in, and then I say: I'll keep her for myself.


Als de schouwburg vijfenzeventig jaar oud is Zeggen B & W: Dat wordt een heel gedoe Feestje bouwen voor 't geheel van het Schouwburgpersoneel Wiener Saengerknaben en de Beatles toe Plus nog een musical met tachtig man
When the theater is seventy-five years old, B&W say: That will be quite the commotion. We'll have to throw a party for the entire theater staff, complete with the Vienna Boys Choir and the Beatles, and a musical with eighty people.


Maar als Hollander, als echte Hollander Rekent men uit wat of 't gaat kosten En dan komt alleen Wim Kan
But as a Dutch person, a true Dutch person, they calculate the cost, and then only Wim Kan shows up.
Contributed by Addison B. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions