Papoušku vstávej
Wohnout Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Tančila daleko dáma
A tady není vo co stát
Zástup lidí sem tam nadává
Proč jdeme spát
Jestli se dožiju rána
Tak musím brzo vstát
Na peróně horká káva
Zas mě bude hřát

Tak tančila daleko dáma
A tady není vo co stát
Zástup lidí sem tam nadává
Proč jdeme spát
Jestli se dožiju rána
Tak musím brzo vstát

Na peróně horká káva
A hodně lidí si jí dává
Až do lógru budeme jí pít
Jóóóóóóó

Papoušku, vstávej
Buď zdráv
Lidi nebezpečný jsou-ou
Pribidam
Krásnej den, notak vstávej
Buď zdráv
Lidi nebezpečny jsou-ou
Piribidam
Krááááááásnéééééj
Den

Milióny starejch strání
Milióny druhů chrání
Hloupý hoši z holejch plání
Na perónech budou stát
Z miliónu starejch strání
Šiju plášť a břinkot zbraní
Hloupejch hochů z holejch planí
Je pryč a já sem tomu ráááád

Overall Meaning

The lyrics to Wohnout's song "Papousku vstavej" depict a scene where a lady is dancing far away, while the singer remains where they are, feeling like there is nothing worth standing up for. They observe a crowd of people who swear here and there, questioning why they have to go to sleep. The singer realizes that if they live to see the morning, they will have to wake up early and have a hot coffee on the platform to warm them up. The lady continues to dance far away, and the crowd of people continues to curse, making the singer wonder why they have to go to sleep.


The second verse mentions millions of old pages, millions of species being protected, and foolish boys on open plains. They will be standing on the platforms, and from the millions of old pages, the singer sews a coat and the clinking of weapons. The foolish boys on open plains are gone, and the singer is glad about it.


Overall, the song seems to reflect a sense of disillusionment and questioning of the meaning and purpose of daily routines and societal expectations. The singer observes the mundanity and dissatisfaction of the crowd around them, while also expressing a desire for something more meaningful.


Line by Line Meaning

Tančila daleko dáma
There was a lady dancing far away


A tady není vo co stát
And there is nothing worth standing for here


Zástup lidí sem tam nadává
The crowd of people here and there complains


Proč jdeme spát
Why are we going to sleep


Jestli se dožiju rána
If I live until morning


Tak musím brzo vstát
Then I must wake up early


Na peróně horká káva
Hot coffee on the platform


Zas mě bude hřát
It will warm me again


Tak tančila daleko dáma
So the lady was dancing far away


A tady není vo co stát
And there is nothing worth standing for here


Zástup lidí sem tam nadává
The crowd of people here and there complains


Proč jdeme spát
Why are we going to sleep


Jestli se dožiju rána
If I live until morning


Tak musím brzo vstát
Then I must wake up early


Na peróně horká káva
Hot coffee on the platform


A hodně lidí si jí dává
And a lot of people are having it


Až do lógru budeme jí pít
We will drink it until the end


Jóóóóóóó
Yeah


Papoušku, vstávej
Parrot, wake up


Buď zdráv
Be healthy


Lidi nebezpečný jsou-ou
People are dangerous


Pribidam
Pribidam


Krásnej den, notak vstávej
Beautiful day, so wake up


Buď zdráv
Be healthy


Lidi nebezpečny jsou-ou
People are dangerous


Piribidam
Piribidam


Krááááááásnéééééj
Beaaaauuuutiful


Den
Day


Milióny starejch strání
Millions of old fields


Milióny druhů chrání
Millions of species are protected


Hloupý hoši z holejch plání
Stupid boys from open plains


Na perónech budou stát
They will stand on the platforms


Z miliónu starejch strání
From a million old fields


Šiju plášť a břinkot zbraní
I am sewing a coat and the clinking of weapons


Hloupejch hochů z holejch planí
Of stupid guys from open plains


Je pryč a já sem tomu ráááád
He's gone and I'm glad about it
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS
Written by: Wohnout

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions