Nonšalantní bonviván
Xavier Baumaxa Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Jsem nedochvilný přítel, letní balič turistů
Vlna omývá mou hřídel, tu pak vrážím do tvých snů

Jsem přítel nedochvilný, dívky na mne čekají
Hltají můj pohled vilný, poté se mnou potají

V stínu pinií mne vypijí mezi podpapíráky
Létem báječným zahýbají, zahýbám s nimi taky

Jsem nedochvilný přítel, dívky měnit nestačím
Omluvou mou je má tíseň, při níž nespím, nesvačím
V létě všechno se mi líbí - teplá voda, teplý vzduch
Po kavárnách vysedávám s dívkou kterou stvořil bůh

Štíhlou linií tvých boků sám se proplétám
Avšak, kývnou přátelé, já neváhám, včas přelétám
K těm...

Co v stínu pinií mne vypijí mezi podpapíráky
Létem slunečným se protančím
Zastaví mne až mraky, zastaví mne až mraky.

Overall Meaning

The lyrics of Xavier Baumaxa's Nonšalantní bonviván depict a carefree and nonchalant protagonist who sees himself as an unreliable friend and a summer fling for tourists. As the waves wash over his boat's shaft, he crashes into the dreams of his lover. He is loved by the girls, who eagerly await his arrival, as he charms them with his free-spirited gaze. They drink with him amidst the pine trees and between the sheets, and he enjoys the summer days, the warmth of the air and the water, and lingers at cafés with the girl created by God, whose slim waist he caresses.


However, his reputation of being an inconstant friend and the burden of his own conscience consistently trouble him. He cannot keep up with the girls he engages and the weight of his irresponsibility. While he may seem at ease with his transgressions, there is an underlying sense of guilt, reflected in his physical unease, and the rhythms in the lyrics.


Line by Line Meaning

Jsem nedochvilný přítel, letní balič turistů
I am an unreliable friend and a summer flirt for tourists


Vlna omývá mou hřídel, tu pak vrážím do tvých snů
The waves wash my deck, then I crash into your dreams


Jsem přítel nedochvilný, dívky na mne čekají
I am an unreliable friend, yet the girls wait for me


Hltají můj pohled vilný, poté se mnou potají
They devour my flirtatious gaze, then sneak around with me


V stínu pinií mne vypijí mezi podpapíráky
In the shadow of the pines, they drink me down like paper cups


Létem báječným zahýbají, zahýbám s nimi taky
We bend along the wonderful summer, together


Jsem nedochvilný přítel, dívky měnit nestačím
I'm an unreliable friend, changing girls too much


Omluvou mou je má tíseň, při níž nespím, nesvačím
My excuse is my tight schedule, where I don't sleep or eat


V létě všechno se mi líbí - teplá voda, teplý vzduch
In the summer, I enjoy everything - warm water, warm air


Po kavárnách vysedávám s dívkou kterou stvořil bůh
I hang around cafes with a girl created by God


Štíhlou linií tvých boků sám se proplétám
I weave myself through your slim waistline


Avšak, kývnou přátelé, já neváhám, včas přelétám
But if friends signal, I don't hesitate to fly away on time


K těm...
To those...


Co v stínu pinií mne vypijí mezi podpapíráky
Who drink me down like paper cups in the shadow of the pines


Létem slunečným se protančím
We dance through the sunny summer


Zastaví mne až mraky, zastaví mne až mraky.
Only the clouds can stop me, only the clouds.
Writer(s): Xavier Baumaxa

Contributed by Liam A. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Fummel Hummel

tepla vodda teply vzduch . . . klassa

More Versions