Yonca Evcimik, Şok: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Şok
by Yonca Evcimik

Beklenmedik bir anda
Girdin bak hayatýma
Hiç aklýmda yokken
Dolaþtý elim ayaðýma
Sakin sessiz yaþarken
Aþký hiç düþünmezken
Durgun denizde yüzerken
Tutuldum fýrtýnaya
Alt üst oldu hislerim
Gerçekten bu ben miyim
Uyur gezer bir halde
Bak sancýlar içindeyim
Dondum kaldým bir anda
Cýkmazýn ortasinda
Ne yapmalýyým derken
Düþmüþüm ben tuzaðýna
Kalbim þok yedi
Tutuþtum o anda askýndan
Beynim þok yedi
Uçtu gitti aklým baþýmdan
Sevgim þok yedi
Vuruldum sana ilk bakýþta
Yerde mi gökte miyim
Ayaklarým kesildi yerden...

Contributed by Gabriella P. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos