Yonca Evcimik, Anne: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Anne
by Yonca Evcimik

Yine baþým dertte yine kavga ettim anne
Bana yetti güçleri yenildim yaralandým
Belki diner bu sýzý bir dokun yüreðime
Sen beni bu acýlar için mi büyüttün
Mümkün deðil geri vermen kaðýttan gemilerimi
Bana masal bana ninni hem mavi düþlerimi
Çocuk gibi çaresizim hala çocuðum belki
Hiçbir þey deðiþmedi yine aðladým iþte
Eyvah dayandý yine kapýya yalnýzlýk
Geri gönder sakýn sakýn açma anne
Eyvah bilirim yüzü nasýl kör karanlýk
Sen koynuna al beni sakýn verme anne

Contributed by Anthony D. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos