Yonca Evcimik, Kıyamet Günü: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Kıyamet Günü
by Yonca Evcimik

Kýyamet günü her günümüz
Yalan dolan her sözümüz
Gözlerin yanlýþ yolda
Öldürür bu aþk sonunda

Durma sen bana uyma
Bitmek bilmez bu kavga
Aldanma beni hiç aldatma
Kan çýkacak eli kulaðýnda

Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karýþma karýþtýrma
Cin olmadan adam çarpma...

Contributed by Miles P. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos