Yonca Evcimik, henüz çok gencim: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can add the lyrics

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
henüz çok gencim
by Yonca Evcimik

We have lyrics for these tracks by Yonca Evcimik:

8.15 vapuru Bu sabah 8:15 vapurunda Onu gördüm karþýmda Dizlerimi titr…
Abone Sana kaptırmam ben onu İki yıl kaç bölüm oldu Daha çok sür…
Anne Yine baþým dertte yine kavga ettim anne Bana yetti güçleri …
Arsız Gönlüm Gözlerim baþtan çýkar deðince yüreðime Üþümez uykularým yat…
Bandıra Bandıra Oturup da konuþamadýk seninle Düþünüp de taþýnamadýk doðru …
Bırak Ellerimi Orda durma gizlice Takýlma bana sessizce Hiç uðraþma Sen …
Boomerang Yok yalvarma çok geç kaldýn Uðraþamam senle ay bunaldým Ay…
Cesaretim Yok Bazý þeyler var anlatmak istemedim Bazý þeyler var susmakla…
Çok Alemsin Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin b…
Durum Kötü Ýdealler uðrunda Ömrümüzle yarýþtýk Dokuz köyden kovulduk …
Fındık Tabya baþýnda Üç kýz yan yana Ýçlerinden biri Hiþþþt dedi b…
Gel de İçme O deli dolu heyecan yolu Ah arkadaþ hepsi bu mu Ne gözyaþý…
Haberin Olsun Haberin olsun çok yalnızım Çok çok yalnızım sevdasızım Büy…
Karambol Ne kadar Nereye kadar gider bu iþ böyle Bu nasýl aþk söyle…
Kendine Gel Sözlerine dikkat et sen Çizmeyi aþýyorsun Herkesin bir sab…
Kıyamet Günü Kýyamet günü her günümüz Yalan dolan her sözümüz Gözlerin …
Şok Beklenmedik bir anda Girdin bak hayatýma Hiç aklýmda yokke…
Sonbaharda Geleceğim Varsýn yapraklar yerlere dökülsün Ben sana rüzgar olup esec…
Taksit Taksit yalancımı yoksa aşkı biraz fazla üç beş günde bağlanamam k…
Tükendik Tükendi tüm sevgiler Zaman vurdu sevdayý Seviþmeler yorgun…
Tut Elimi Ne sen böyle zalimsin Ne ben böyle çaresiz Ezberletilmiþ b…
Yalancı Bahar Hani ya o sıcak o yalancı bahar Aldanan çiçekler o arzular …

The lyrics can frequently be found here (check the full description and comments) or by filtering for lyric videos.

Help us build the world's largest lyrics collection by contributing lyrics in the comments below.