Zekle, Chante Lanmou: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Chante Lanmou
by Zekle

2 ti moun ki grandi nan lakou kay yon vwazin tankou 2 kouzen
kouzin tonbe damou nan rara
leyogan kou 2vasi men lanmou yo pran rasin
Lavi pa dous pou ti moun peyi Dessalines karès ap fè mizè
pase kou siwolin desten nou toujou kache yon sekrè yo pa di
Woooooo lolololoyyyy
Weeeeee leleleleyyyy
Chante lanmou
Bèl pawòl ki karese move jou fòk nou konn tande yo tou
Oooh 2 ti moun sèmante pou yo pa janm separe men lanmò separe yo
Chak jou ki jou nou tout ap chaje paradi nap goumen pou nou
viv men malè pa prevni desten nou toujou kache yon sekrè yo pa di
Pa chache mete plis pase sa ki genyen pa janm konnen sa ki sere pou
nou demen ou menm avè m pat chwazi pou n te men nan
men desten nou toujou kache yon sekrè nou vle konnen
Woooo nou vle konnen wwoooo

Vin pi pre m
Kenbe men m
Ret avè m
Demen kapab pou nou
Vin pi pre m
Kenbe men m
Ret avè m
Demen kapab pou nou
Kenbe men m
Demen kapab pou nou
Woooo si m paka mennen w cheri nan syèl na ret sou lakansyèl wooo
Kenbe men m demen kapab pou nou
Yon ti mo yon karès yon pawòl dous lavi ka bèl doudou
Kenbe men m demen kapab pou nou
Pa kite seren mouye ti lanmou sa se ka desten nou sa
Kenbe men m demen kapab pou nou
Vin pi pre m
Kenbe men m
Ret avè m
Demen kapab pou nou
Vin pi pre m
Kenbe men m
Ret avè m
Demen kapab pou nou
2 moun kap fè letou dimond pou yo renmen pa janm konnen sa
ki sere pou nou demen desten toujou kache yon sekrè n pa konnen
Wooo lolololoy
Weee leleleley
wooooohhh weleley
Vin pi pre m
Kenbe men m
Ret avè m
Demen kapab pou nou
Wo doudou wo doudou
kenbe men m cheri
Vin pi pre m
Kenbe men m
Ret avè m
Demen kapab pou nou
Hummm m'te ti bab m'te m'ti m'ti...
Vin pi pre m
Kenbe men m
Ret avè m
Demen kapab pou nou
Ooo an nou chante lanmou an nou chante lanmou an nou chante lanmouuuuu
Vin pi pre m (woooooooo)
Kenbe men m (wooooo oooh)
Ret avè m (woooooooh)
Demen kapab pou nou(woooooo wooooo woooo)

Contributed by Adeline D. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them