Zekle, Ou Te Dim: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Ou Te Dim
by Zekle

Li minui
Lannuit yon dous krikèt ap chante
Yon ti van leve bote tout fèy ale lwen byen lwen
Fè m sonje premye fwa nou kontre
Fè m sonje premye fwa nou kwoke
Kouri men nan men jouk nou pèdi souf van bwote pafen w ale
Jou pase
Mache prese ni lekòl fini
Mwen tande bouch ou sou bouch mwen kap di m pa rele w cheri
Ou te di m pa chita tann ou
Ou te di m ti chimen mennen lwen ou te di m konsa wa di m poukisa ou
te di m kisa w te di m mwen sonje premye fwa nou kontre ou te di m ti
chimen mennen lwen mwen konnen w pa vle lanmou mare pye w men pa
bliye m te pale w si yon nou lavi mennen w tounen pa chache
esplikasyon ban mwen ou te di m nou youn te fèt fèt youn pou lòt

Ou te di m pa chita tann ou
Ou te di m ti chimen mennen lwen ou te di m konsa wa di m poukisa ou
te di m kisa w te di m mwen sonje premye fwa nou kontre ou te di m ti
chimen mennen lwen mwen konnen w pa vle lanmou mare pye w men pa
bliye m te pale w si yon nou lavi mennen w tounen pa chache
esplikasyon ban mwen ou te di m nou youn te fèt fèt youn pou lòt

Contributed by Jackson A. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them