Zekle, Pito'n Pat Zanmi: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Pito'n Pat Zanmi
by Zekle

Farinay lapli sou sapin Furcy
W'ap mache pou ou rantre
Mwen kanpe m'ap gade w
Brouya t'ap karese w, dlo t'ap kouri nan je w
Men kisa k'ap pase w, vin rakonte zanmi w
Men cheve w tou mouye, ti kòw t'ap tranble
Ou kouri vinn kenbe m, o ou te si bèl

Zanmi w ap tande w, kite kè w pale
Byen depi nou tou piti, pawòl nou ini
Konsa l'ap rakonte m sa menaj li ap fè l pase
Yo sanlè kase, men li pa ka lage l
Depi l pale m de li, se nanm mwen k'ap soufri
Si m te nan plas li, bèl lanmou ta fleri

Cheri, pa pale m' de li
Doudou, poukisa se ou
Cheri…

Lapli fin tonbe, lanwit mete pye
Zandolit yo pran chante, li lè pou ale
Chak fwa l gen pou l'ale, se kè m'ape kenbe
Pou bouch mwen pa chape, pou pawòl la pa pale
M'ta soulaje si m di l', men konsa mwen ka pedi l'
Se li k' pi bon zanmi m, lamitye twò frajil

Cheri, pa pale m de li
Oh doudou, pou kisa se ou
Oh cheri…

Oh, Cheri, pa pale m' de li
Oh, doudou pou kisa se ou?
Cheri, pito n' pat zanmi
Wohooo, pito n' pat zanmi
Wooo, cheri

Contributed by Juliana T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them