אם את הולכת
avraham Tal Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

אם את הולכת
או אם את חוזרת
שיגמר יומך בטוב
יוצאת אל הדרך
ניראת מאושרת
ליבי איתך לכל היום
אז אני שר
עוצם את העיניים ועוזב את הידיים
ופתאום הכל נראה כמו חלום
את מחייכת לי ממול
אני קולט כמה עבדנו קשה עד היום
אם את הולכת
או אם את חוזרת
שיגמר יומך בטוב
יוצאת אל הדרך
ניראת מאושרת
ליבי איתך לכל היום
אז אני שר
אחר הצהריים והשמש בשמיים
ושומעים את הילדים מרחוק
בכלל לא חורף, בקושי אביב
ימים טובים נותנים עוד כוח לצחוק
שים אלי לב, שוב נתאהב
בוא נדבר, להתקרב
ולחוות אחד את השני מחדש
תני לו תלב הוא מחכה
תני לכאב להירפא
ולחוות אחד את השני מחדש
אז אם את הולכת
או אם את חוזרת
שיגמר יומך בטוב
יוצאת אל הדרך
ניראת מאושרת
ליבי איתך לכל היום
אז אני שר

Overall Meaning

The lyrics of Avraham Tal's song "אם את הולכת" ("If You Are Leaving") convey a sense of longing and love for someone who is leaving or returning. The singer hopes that the person's day will end well and that they will find happiness on their journey. The singer feels a deep connection with this person, and their presence brings joy to their heart throughout the day.


In the chorus, the singer expresses their vulnerability by closing their eyes and letting go of their hands. This vulnerability allows them to perceive everything as a dream, as if they are in a state of disbelief. The person they are singing to smiles at them, and the singer reflects on the hardships they have endured together until now. Despite these hardships, the singer wants to support and continue to be by their side.


The second verse describes an afternoon with the sun shining in the sky and the distant sound of children playing. The singer notes that it doesn't feel like winter, maybe hardly even spring, but good days give them the strength to laugh. They ask the person to pay attention and fall in love again, to talk and get closer, and to experience each other anew. The singer urges them to let go of pain and to heal together.


The repetition of the chorus reinforces the singer's desire for the person's day to end well and for them to find happiness on their path. The singer expresses that their heart is with this person all day. They continue to sing, implying that they will support and cherish the person regardless of whether they are leaving or returning.


Overall, the song speaks to the universal emotions of love, longing, and vulnerability. It is a plea for connection and a reminder to appreciate and support one another in the journey of life.


Line by Line Meaning

אם את הולכת
If you are leaving


או אם את חוזרת
Or if you are coming back


שיגמר יומך בטוב
May your day end well


יוצאת אל הדרך
Going out onto the road


ניראת מאושרת
You look happy


ליבי איתך לכל היום
My heart is with you all day


אז אני שר
So I sing


עוצם את העיניים ועוזב את הידיים
Close my eyes and let go of my hands


ופתאום הכל נראה כמו חלום
And suddenly everything looks like a dream


את מחייכת לי ממול
You smile at me from in front


אני קולט כמה עבדנו קשה עד היום
I realize how hard we've worked until today


אחר הצהריים והשמש בשמיים
Afternoon and the sun in the sky


ושומעים את הילדים מרחוק
And you can hear the children from afar


בכלל לא חורף, בקושי אביב
Not even winter, hardly spring


ימים טובים נותנים עוד כוח לצחוק
Good days give more strength to laugh


שים אלי לב, שוב נתאהב
Pay attention to me, let's fall in love again


בוא נדבר, להתקרב
Let's talk, to get closer


ולחוות אחד את השני מחדש
And to experience each other anew


תני לו תלב הוא מחכה
Give him a heart, he's waiting


תני לכאב להירפא
Let the pain heal


ולחוות אחד את השני מחדש
And to experience each other anew
Lyrics © ACUM Ltd.
Written by: Boris Muzechuk, Avraham Foinquinos Tal

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@Guettiny22

"ימים טובים נותנים עוד כוח לצחוק" מוזיקה ישראלית במיטבה ! איזה כיף שיש לנו זמר כזה במדינה :)

@user-pz2zd9vz4t

איזה שיר איןןןן דברים כאלה...עוצמות ברמה מסחררת!! אדם יכול להיזכר בהרבה דברים שעברו עליו במהלך החיים..!! יכול להיזכר בזכרונות מתוקים, וגם בזכרונות פחות נעימים..!! והשיר הזה ממש חודר לנשמה..!!! ואדם

@doloreofficial4547

👑❤️

@sarit010566

אמונה באלוהים היא האושר, ואם לא הבנת את זה עדיין, צר לי עליך אחי!!! אלוהי ישראל הוא היחיד ואין שני, הוא האהבה הגבוהה ביותר, מעל בשר, כי הוא רוח. אני לא באה מדת, ככתוב בתורתו הקדושה: 'ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך, נפשך ומאודך'. שהיא מצווה ישירה קשורה ל 'ואהבת לרעך כמוך, אני ה' ". אמונה לא ניתן להוכיח בשכל. הכל בא מהלב, כמו שאתה אוהב אדם אחר, כך תאהב את אביך בשמים יותר. כמו שאתה אוהב את עצמך.

@ruthnachtomi3302

שיר אופטימי ומחזק. נפלא.

@yuvliket

האיש הכי מקורי שפגשתי אי פעם. מדבר לגובה העיניים! אחד הזמרים בארצנו שלא משוחד!!!!

@user-lt5tl3ll3u

אני ממש אוהבת אותך כול שיר מרגש שלך בישבילי זה דמעות של זהב💚💜❤💛

@Almog92

+‫ליאל רדעי‬‎ דמעות של זהב ... מי זאת עפה פה

@shanieden

איזה כייף לשמוע אותו- הלב שלי עולה כל כך גבוה

@sarit010566

אמונה באלוהים היא האושר, ואם לא הבנת את זה עדיין, צר לי עליך אחי!!! אלוהי ישראל הוא היחיד ואין שני, הוא האהבה הגבוהה ביותר, מעל בשר, כי הוא רוח. אני לא באה מדת, . ואני גם יודעת שבאחרית הימים כל הדתות תתבטלנה, ורק האהבה תישאר ברוח. ואז כולם ידעו מי הוא האלוהים ומיהו משיח ישראל האמיתי. בעזרת השם. אמן. ככתוב בתורתו הקדושה: 'ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך, נפשך ומאודך'. שהיא מצווה ישירה קשורה ל 'ואהבת לרעך כמוך, אני ה' "

More Comments

More Versions