Zasvirete MI Chalgii
Sofi Marinova Lyrics


Ай, засвирайте ми чалгии,
Една песма мераклийска!
Да се сетам за младостта,
Да си плати сърце радостта!
Да се сетам за младостта,
Да си плати сърце радостта!

Свирайте ми чалгаджии,
Свирайте ми все от сърце!
Празник ми е на душата,
Сега пиям за младостта!
Свирайте ми чалгаджии,
Свирайте ми все от сърце!
Празник ми е на душата,
Сега пиям за младостта!

Ай,засвирайте ми чалгии,
Тежка песма како живот мой!
Очи солзи да наполнат,
Душа моя да олекне!
Очи солзи да наполнат,
Душа моя да олекне!

Свирайте ми чалгаджии,
Свирайте ми все от сърце!
Празник ми е на душата,
Сега плачам за младостта!

Свирайте ми чалгаджии,
Свирайте ми все от сърце!
Празник ми е на душата,
Да си плати сърце радостта!

Writer(s): Folk Song

Contributed by Carter I. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found