Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

FACE
NU'EST Lyrics


걸리적거리는 stupid 뭐라니
머릿속이 가벼워서 말도
깃털 같아
손바닥만한 이 좁은 곳에서
오 히말라야나
찾고 있는 너완 달라
거기 다쳐 멀리 비켜 다쳐
때로는 용감해서 문제지
외쳐 구해달라 외쳐
아니면 지금부터 너 잘 봐
터져 나오는 Jackpot
누가 뭐라 건 so what
이게 너와 나의 차이라고
터져 나오는 Jackpot
멈출때까지 can\'t stop
꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지
그래서 니가 거기까지란 거야
벌써부터 배워먹은 쇼맨십
벌써부터 갖다 버린 friendship
그래 어디 가서 자랑해
나쁜 건 또 누구보다
빨리 배우지 쉿
허우적거리는 stupid 괜찮니
집에 가고 싶음 말하렴 보내줄게
결코 놀리지는 않아
hey wassup loser
오 네 상태에 그저 난
click the like it
거기 다쳐 멀리 비켜 다쳐
때로는 용감해서 문제지
외쳐 구해달라 외쳐
아니면 지금부터 너 잘 봐
터져 나오는 Jackpot
누가 뭐라 건 so what
이게 너와 나의 차이라고
터져 나오는 Jackpot
멈출때까지 can\'t stop
꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지
그래서 니가 거기까지란 거야
뭘 믿고 이러냐 혀를 차
뭘 보고 배웠기에 기가 차
뉴스는 똑같아 나이만 좀 달라
우리가 왜 이런지 몰라
터져 나오는 Jackpot
누가 뭐라 건 so what
이게 너와 나의 차이라고
터져 나오는 Jackpot
멈출때까지 can\'t stop
꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지
터져 나오는 Jackpot
누가 뭐라 건 so what
이게 너와 나의 차이라고
터져 나오는 Jackpot
멈출때까지 can\'t stop
꼭 깨져봐야 아픈 줄 알지
그래서 니가 거기까지란 거야
사람을 내려다 보면 써
밑에 볼 거 없어 아무도 없어
결국 뛰어봤자 넌 벼룩이야
우겨봤자 내 앞에선 얼룩이야
This is a story
about a dwarf and giant
But it\'s gonna end
just like David and Goliath
Keep up with my pace
it you can
Don\'t lag wile E.coyore
cuz I\'m road Runner fast

Lyrics © null

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Comments from YouTube:

Habiba Tonni

Anyone listening to this song 2020?☺

Lưu ký TRần

@Khôi Ngô đù Việt Nam ak?

SoftieMarie

ofc me

Seankim Han

Meee and Mingyu is that tall when he is 14??!!

Jitchu_큐티 파이

We never left

Huỳnh Anh

Mee

291 More Replies...

UBR Entertainment

manusia indo tahun 2020,2021,2022,2023 dst.. yang kesini gara2 kangen ama lagunya sekalian ngeliat si cakep LIKE

akang daniel

Sama woy

Tefi테피 stans KNK

Kaka-check ko lang ng music ng CNBLUE nandun ka tapos pumunta ako dito NU'EST nandito ka ulet. Hahaha

bucin joonie

Mampir mau ngapalin lagu2ny buat konser onlen akhir tahun nanti🙋‍♀️

More Comments

More Videos