Mr. Myers, One Love: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
One Love
by Mr. Myers

Nhẹ nhàng bước chân ta cùng dìu nhau đi trên phố nhỏ
Một lần êm ái sát vai anh nhẹ hôn lên tóc em
Và mọi người rất vui ai cũng thầm mong đôi ta đến happy ending
Nụ cười đừng quá lo lắng thêm cho vườn yêu đang ngát hương
Thì đừng khóc dù xa
Lòng em vẫn biết anh chờ
Hè đến mình sum vầy
Thôi từng đêm thầm mong nhau

Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây
Xuyên mây ta đến bên nhau
Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương
Vẫn còn vẹn nguyên vấn vương
Chẳng bao nhiêu ngày ta sẽ tung bay
Cùng bên nhau với chiếc ô xưa
Thoáng dưới mưa ngày em nói yêu anh
Nào ngờ ta thuộc về nhau
Anh yêu em

Và mọi người rất vui ai cũng thầm mong đôi ta đến happy ending
Nụ cười đừng quá lo lắng thêm cho vườn yêu đang ngát hương
Thì đừng khóc dù xa
Lòng em vẫn biết anh chờ
Hè đến mình sum vầy
Thôi từng đêm thầm mong nhau

Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây
Xuyên mây ta đến bên nhau (xuyên mây ta đến bên nhau)
Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương
Vẫn còn vẹn nguyên vấn vương
Chẳng bao nhiêu ngày ta sẽ tung bay
Cùng bên nhau với chiếc ô xưa (bên nhau với chiếc ô xưa )
Thoáng dưới mưa ngày em nói yêu anh
Nào ngờ ta thuộc về nhau

Từ khi yêu em anh sống trong khát vọng cháy bỏng
Từ ngày bên em anh đã biết yêu thương

Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây
Xuyên mây ta đến bên nhau
Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương
Vẫn còn vẹn nguyên vấn vương
Chẳng bao nhiêu ngày ta sẽ tung bay
Cùng bên nhau với chiếc ô xưa
Thoáng dưới mưa ngày em nói yêu anh
Nào ngờ ta thuộc về nhau
Anh yêu em

Lyrics © null

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos