Agmen, Posel Smrti: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can add the lyrics

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Posel Smrti
by Agmen

We have lyrics for these tracks by Agmen:

Apokalypsa Záblesk temnou oblohou od zlatého køíže. Hymna dobyva…
Mise Dobra Kamenné tváøe mužù víry, masakr nevinných lidí. Jezdc…
Nesmrtelný Jsem nesmrtelným žijícím bohem. Já jsem pravdou, ž…
Temn%C3%A9 Hory Mocné hory tyèící se k obzoru, z mrazivých dálek doléhá zpìv…
Temné Hory Mocné hory tyèící se k obzoru, z mrazivých dálek doléhá zpì…
Zatracení Rozmlouvám s démony uvnitø své duše o zlu a zatracení…

The lyrics can frequently be found here (check the full description and comments) or by filtering for lyric videos.

Help us build the world's largest lyrics collection by contributing lyrics in the comments below.