Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Ngày Đầu Tiên
Đức Phúc Lyrics


Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời
Thật là điều may mắn nếu như có người
Cầm tay bước đi đến cuối con đường
Bao giờ thì sẽ tới

Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé

Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu
Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu
Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu
Yes or no yes or no

Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé hoh

Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời
Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi
Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới hoh

Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi
Cuộc đời anh là để cho em riêng em mãi thôi

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

Anna Lam

Duc Phuc - The First Day Lyric:

Sometimes I can't find a fairy in the world
It's a blessing if someone takes my
hand to walk to the end of the road
When will come

Even though you're not the prince I fall in love with
Just as simple as the picture funny me right now
I still want to kneel in front of the most beautiful princess tonight

All I want is to always see you smile Don’t have to worry 'cause I'm here
Let me cover you all the way the next day

The first day together Together we live
forever Looking forward holding hands forever
And our hearts are the same when we have a couple

What I wish is not far away As long
as we are together until our heads turn gray
Although later on many things make us worry

Yes or No ! Yes or No !

Even though you're not the prince that I fall in love with
Just simple as you are now
I still want to kneel before the most beautiful princess tonight

All I want is to always see you smile
No need to worry for me I'm here
Let me cover you for the rest of the day,

The first day we live
together, Looking forward, holding hands forever
And our hearts are the same when we have a couple

The best day in the world Life
Because it's the first day that we have each other
And from now on we live together in one.. world

The first day we live together forever
Let's look forward together holding hands forever
And our hearts are in the same rhythm when we have a couple

My life is for you.. for you alone...LOnG

LYRIC CHO BẠN NÀO CẦN:

Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời
Thật là điều may mắn nếu như có người
Cầm tay bước đi đến cuối con đường,
bao giờ thì sẽ tới.

Dẫu anh không là chàng hoàng tử
mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa
đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường
ngày sau nhé
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu
Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu
Dù mai sao nhiều điều làm ta lo âu

Yes or NO
Yes or NO

Dẫu anh không là chàng hoàng tử
mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa
đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường
ngày sau nhé
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời
Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi
Và từ nay về sau sống chung trong một
THẾ GIỚI
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôiThái [!] Trương Quốc

LYRIC CHO BẠN NÀO CẦN:

Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời
Thật là điều may mắn nếu như có người
Cầm tay bước đi đến cuối con đường,
bao giờ thì sẽ tới.

Dẫu anh không là chàng hoàng tử
mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa
đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường
ngày sau nhé
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu
Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu
Dù mai sao nhiều điều làm ta lo âu

Yes i know
Yes i know

Dẫu anh không là chàng hoàng tử
mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa
đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường
ngày sau nhé
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời
Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi
Và từ nay về sau sống chung trong một
THẾ GIỚI
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôiAn Vũ

NGÀY ĐẦU TIÊN - ĐỨC PHÚC (Lyrics)

Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời
Thật là điều may mắn nếu như có người
Cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới...

Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi.

Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu
Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu
Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu
Yes or no (x2)

Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay...

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé
Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi.

Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời
Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi
Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới

Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi...
Cuộc đời anh là để cho em...riêng em mãi thôi...

Nếu mọi người có thấy cmt của mình thì cho mình xin 1 like nha, mình cảm ơn rất nhiều 💙
Cảm ơn anh Đức Phúc vì 1 bài thật hay và ý nghĩa ❤❤❤
Chúc anh luôn thành công!Mai Quang Bình Official

lời bài hát :
Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời
Thật là điều may mắn nếu như có người
Cầm tay bước đi đến cuối con đường
Bao giờ thì sẽ tới

Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa
Đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé

Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu
Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu
Dù về sau nhiều điều làm ta lo âu

Yes or No ! Yes or No !

Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa
Đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé

Ngày đầu tjên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời
Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi
Và từ nay về sau sống chung trong một .. THẾ GIỚI

Ngày đầu tjên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Cuộc đời anh là để cho em .. riêng em mãi thôi …Kem Sữa

­M­ượn lời:
Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời
Thật là điều may mắn nếu như có người
Cầm tay bước đi đến cuối con đường
Bao giờ thì sẽ tới

Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa
Đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé

Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu
Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu
Dù về sau nhiều điều làm ta lo âu

Yes or No
Yes or No

Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say
Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này
Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa
Đẹp nhất đêm nay

Điều anh muốn là luôn thấy em cười
Chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi
Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé

Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời
Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi
Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới

Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời
Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời
Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi

Cuộc đời anh là để cho em
riêng em mãi thôi.All comments from YouTube:

ĐỨC PHÚC OFFICIAL

Ngày Đầu Tiên - Lọt Top Trending các nước trên Thế Giới 💗
#1 Trending Việt Nam 💘
#16 Trending Úc 💘
#19 Trending Nhật 💘
#25 Trending Hàn Quốc 💘
#29 Trending Đài Loan 💘

Cám ơn Quý Khán Giả rất nhiềuuu vì đã dành thật nhiều tình cảm cho Ngày Đầu Tiên 💗!!! 🙏🏻🙆🏻‍♂️

Trang Nguyen

Ít😅 😅

Cân Mai

Về Quy Nhơn hát đêm 29.4. em thấy Quy Nhơn như thế nào?

quynh hoa

Rảnh ở nhà mới nghe thử bài "Ngày đầu tiên" của bạn ca sĩ Đức Phúc. Cảm nhận là lời và nhạc khá hay mà mình thấy thất vọng về MV vô cùng. Ekip đã tạo ra 1 MV hoành tráng về quy mô nhưng lại gây thất vọng về sáng tạo. Ai đời lại đi bê nguyên nội dung MV "My love" của Lee Seung Chul, khác nào ăn cắp chất xám của người khác, trong khi rất lâu trước đó nhạc sĩ Only C cũng đã mượn khéo bản beat của người ta để làm nên tên tuổi của mình thông qua bài hát " Anh không đòi quà".
Chán cho nền nhạc trẻ Việt Nam nói chung và của nhóm nhạc Hoa râm bụt nói riêng. Bạn Erik thì từng vướng nghi án đạo MV của Jay Chou, giờ lại đến bạn Đức Phúc 😆😆😆😆

Hien97 Kim

Mình vào đây chỉ muốn nói là trước đây mình k thích cũng chẳng ghét bạn, nhưng dạo này xem bất cứ video nào trên yt mình cũng đọc được những dòng cmt seeding video của bạn ở đó và mình bắt đầu thấy khó chịu. Cái gì nhiều quá nó cũng không tốt, hãy làm vừa phải thôi nếu bạn không muốn có thêm những người có ấn tượng xấu về bạn như mình.

Lệ Đinh

E l

196 More Replies...

ERIK Official

Hay quáaaaaaa đúng là "Thánh ca" của Valentine và các mùa cưới năm 2022 đây rồiiiii 🙌🏻💕💕💕

Thi Pham

giỏi quáaaa đúng là ‘ thánh nhép ‘ chạy về khóc với anh năm 2022 đây rồiii :))

Bảo Long

@Hoang Nam bạn có duyên ghê ng ta thì muốn erik ra bài để còn nghe bạn ngược lại

Trang Duong

@Hoang Nam ui0

230 More Replies...
More Comments

More Videos