Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Håper du har plass
Cezinando Lyrics


Det er ingenting som fenger lenger eller føles ut som en ekte følelse
Og det har nettopp begynt å øse ned
Så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass til meg igjen
Om så bare en madrass som kan ligge inne på dass for min del
Jeg håper jeg får pass inn i ditt palass
Jeg kan roe meg og liste meg som om jeg gikk på glass
Jeg håper det er plass til meg et sted inne i hjertet som du arvet av din mor og meg

Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe lass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Omfang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg

Jeg kommer hjem igjen
Hva enn som var hjemme igjen
Jeg kan'ke dra til henne igjen
Det er min skyld at det er endevendt
Så hun har ting som koker nedi kjelleren som noe hjemmebrent
Og jeg har ting i skapet og i permen
Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og jeg ser navnet ditt på skjermen
Med et bilde av deg

Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe lass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Omfang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg

Jeg har sovet ute før
Da var jeg nærmere den ekte meg
Den langt ifra den perfekte litt defekte meg
Trodde det var Jesus når de vekte meg, men jeg er lett å lure
Hele livet har hele verden vært på meg
Så jeg ga opp å få de til å forstå meg
Jeg kan lage middag, det er det samme for meg
Hva med frossen pytt-i-panne?

Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe lass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Omfang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg

Det er ingenting som fenger lenger eller føles ut som en ekte følelse
Og det har nettopp begynt å øse ned
Så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Til meg igjen og igjen og igjen og igjen
Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til deg

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC
Written by: Thomas Wesenlund Wahl, Kristoffer Cezinando Karlsen, Ole Torjus

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

TMR

LYRICS IN ENGLISH

There's nothing that catches my interest anymore,
or feels like a real feeling.
And it just started pouring down.
So I hope you have room.
I hope you have room for me, again.
If only a matrass, that can lay in the bathroom, for all I care.
I hope I get entrence in to your palace.
I can calm down and walk as if I walked on glass.
I hope you'll find room for me, inside the heart your mom and me gave you.

Ref: I hope you have room.
I hope you have room.
I'm coming all alone
and empty handed.
You can tell me when I need to get myself together,
and put me in my place,
if you find a window (opening)
for me.
Oh, catch me when I fall or lose myself and the last flame,
or sparkle.
I'll let you finish crying
for a life on my expence,
if you find a window for me.

I'm coming home again.
Whatever was home again.
I can't go to her place again.
It's my fault that it's all a mess.
So, she's got things cocking in her basement, like some moonshine.
And I've got things in my closet and in my folder.
Let it ring two times,
before I hang up,
so you'll have to call back
and I see your name on the screen,
with a picture of you.

Ref: I hope...

I've slept outside before.
I was closer to the real me then,
the far from perfect,
a little defected me.
Thought it was Jesus
when they woke me.
But, I'm easy to fool.
My whole life, the whole world
has been on my case.
So, I gave up getting them to understand me.
I can make dinner,
it's the same for me.
What about frozen left overs?

Ref: I hope...

Nothing catches my interest anymore,
or feels like a real feeling.
And it's just started pouring down.
So, I hope you have room.
I hope you have room for me, again and again and again and again.
Each time I think about going home to you.Master Zuhair

Lyrics:

Intro]
Det er ingenting som fenger lenger
Eller føles ut som en ekte følelse
Og det har nettopp begynt å øse ned
Så jeg håper du har plass
Jeg håper du har plass til meg, igjen
Om så bare en madrass som kan ligge inne på dass for min del
Jeg håper jeg får pass inn i ditt palass
Jeg kan roe meg og liste meg som om jeg gikk på glass
Jeg håper det er plass til meg et sted inne i hjertet som du arvet av din mor og meg

[Refreng]
Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe lass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Oh, fang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg

[Vers 1]
Jeg kommer hjem igjen
Hva enn som var hjemme igjen
Jeg kanke dra til henne igjen
Det er min skyld at det er endevendt
Så hun har ting som koker nedi kjelleren som noe hjemmebrent
Og jeg har ting i skapet og i permen
Lar det ringe to ganger før jeg legger på så du må ringe opp og jeg ser navnet ditt på skjermen - med et bilde - av deg

[Refreng]
Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe lass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Oh, fang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg

[Vers 2]
Jeg har sovet ute før
Da var jeg nærmere den ekte meg
Den langt ifra den perfekte litt defekte meg
Trodde det var Jesus når de vekte meg, men jeg er lett å lure
Hele livet har hele verden vært på meg
Så jeg ga opp og få de til å forstå meg
Jeg kan lage middag, det er det samme for meg
Hva med frossen pytt-i-panne?

[Refreng]
Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe lass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Oh, fang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg

[Outro]
Det er ingenting som fenger lenger
Eller føles ut som en ekte følelse
Og det har nettopp begynt å øse ned
Så jeg håper du har plass
Jeg håper du har plass til meg
Igjen og igjen og igjen og igjen
Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til degLiliya Turtbayeva

Original Lyrics

Det er ingenting som fenger lenger
Eller føles ut som en ekte følelse
Og det har nettopp begynt å øse ned
Så jeg håper du har plass
Jeg håper du har plass til meg, igjen
Om så bare en madrass som kan ligge inne på dass for min del
Jeg håper jeg får pass inn i ditt palass
Jeg kan roe meg og liste meg som om jeg gikk på glass
Fang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten


Jeg håper det er plass til meg et sted inne i hjertet som du arvet av din mor og meg

Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe pass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Fang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig før et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg


Jeg kommer hjem igjen
Var en som var hjemme igjen
Jeg kanke dra til henne igjen
Det er min skyld at det endevendt
Så hun tar ting som koker nedi kjelleren som hjemmebrent
Og jeg har ting i skapet og i permen
Lar det ringe to ganger før jeg legger på så du må ringe opp og jeg ser navnet ditt på skjermen med et bilde av deg

Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe pass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Fang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg

Jeg har sovet ute før
Da var jeg nærmere den ekte meg
Den langt ifra den perfekte litt defekte meg
Trodde det var Jesus når de vekte meg, men jeg er lett å lure
Hele livet og hele verden har vært på meg
Så jeg ga opp og få de til å forstå meg
Jeg kan lage middag, det er det samme for meg
Hva med frossen pytt-i-panne?

Jeg håper du har plass, jeg håper du har plass
Jeg kommer helt alene og ikke med noe pass
Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg
Fang meg når jeg faller eller mister meg selv og siste flammen eller gnisten
Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning hvis du finner et vindu til meg

Det er ingenting som fenger lenger
Eller føles ut som en ekte følelse
Og det har nettopp begynt å øse ned
Så jeg håper du har plass
Jeg håper du har plass til meg
Igjen igjen igjen igjen
Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til deg

Translation in English

There is nothing that enthuse anymore
Or feels like a true feeling anymore
And it has just begun to pour down
So i hope you have some room
I hope you have some room for me, again
If so just a matress that can lay in the bathroom for my sake
I hope I Get access into your palace
I can calm myself and move quietly like i'm walking over glass

I hope you there is some room for me somewhere in your heart that you inherited from your mother and me

I hope you have room, i hope you have room
I come all alone and without any passport
You can tell me when to pull myself together and put me in my place if you find a window for me
Catch me when i'm falling or lose myself and the last fire or spark
I'm going to let you cry out before a life at my expence if you find a window for me

I come home again
Was someone who got home again
I can't go to her again
It's my fault that it's overturned
So she takes my stuff that's boiling in my basement like moonshine
And i got things in my closet and in my front cover
Let it ring two times before I hang up so you got to call me up again and I see your name at the screen with a picture of you

I hope you have room, i hope you have room
I come all alone and without any passport
You can tell me when to pull myself together and put me in my place if you find a window for me
Catch me when i'm falling or lose myself and the last fire or spark
I'm gonna let you cry out for a life at my expence if you find a window for me

I've slept outside before
Then i was closer to the real me
The far from perfect little defect me
Thought I was Jesus when they woke me up, but i'm easy to fool
The whole life and the entire world has been on me
So I gave up on trying to get them to understand me
I'm gonna make dinner, it's the same for me
How about some frozen fried potatos and meat?

I hope you have room, i hope you have room
I come all alone and without any passport
You can tell me when to pull myself together and put me in my place if you find a window for me
Catch me when i'm falling or lose myself and the last fire or spark
I'm gonna let you cry out for a life at my expence if you find a window for me

There is nothing that enthuse anymore
Or feels like a true feeling anymore
And it has just begun to pour down
So i hope you have some room
I hope you have some room for me
Again again again again
Every time I intend to return home to youAll comments from YouTube:

Angel Mtz'

Who else would like to learn Norwegian? SKAM <3

Lily

i keep hearing about skam? what is it, and what i know, i think it’s ended already or something
well, yeah im learning norwegian, to live there in the future, but can you tell me where to watch it (UK), it would be great practice, and tell me if its ended or not yet? sorry for this being 3 years late

just ktm

@Beast King what?

Beast King

@just ktm you getting A's in norwegian? No way impossible

Beast King

@Ingrid Underdal wtf is Welkom xd

Sara Bruyninckx

Y’all. Just listen to music. Watch movies. Read online articles. And talk to online friends. That’s literally all you need. I’m learning norwegian now for i think 3 moths and its going great without learning vocabulary but just learning how babies do it. Listen listen listen.. :)))

32 More Replies...

777tv

<3

TMR

LYRICS IN ENGLISH

There's nothing that catches my interest anymore,
or feels like a real feeling.
And it just started pouring down.
So I hope you have room.
I hope you have room for me, again.
If only a matrass, that can lay in the bathroom, for all I care.
I hope I get entrence in to your palace.
I can calm down and walk as if I walked on glass.
I hope you'll find room for me, inside the heart your mom and me gave you.

Ref: I hope you have room.
I hope you have room.
I'm coming all alone
and empty handed.
You can tell me when I need to get myself together,
and put me in my place,
if you find a window (opening)
for me.
Oh, catch me when I fall or lose myself and the last flame,
or sparkle.
I'll let you finish crying
for a life on my expence,
if you find a window for me.

I'm coming home again.
Whatever was home again.
I can't go to her place again.
It's my fault that it's all a mess.
So, she's got things cocking in her basement, like some moonshine.
And I've got things in my closet and in my folder.
Let it ring two times,
before I hang up,
so you'll have to call back
and I see your name on the screen,
with a picture of you.

Ref: I hope...

I've slept outside before.
I was closer to the real me then,
the far from perfect,
a little defected me.
Thought it was Jesus
when they woke me.
But, I'm easy to fool.
My whole life, the whole world
has been on my case.
So, I gave up getting them to understand me.
I can make dinner,
it's the same for me.
What about frozen left overs?

Ref: I hope...

Nothing catches my interest anymore,
or feels like a real feeling.
And it's just started pouring down.
So, I hope you have room.
I hope you have room for me, again and again and again and again.
Each time I think about going home to you.

Vilhelm Pettersen

TMR V

A bunny that will chew on your cables

Tusen takk!

More Comments

More Videos