Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Mijn Hert Altijt Heeft Verlanghen
Pierre de La Rue Lyrics


No lyrics text found for this track.

The lyrics can frequently be found in the comments below, by filtering for lyric videos or browsing the comments in the different videos below.
Most interesting comments from YouTube:

Hans Niemeijer

mijn hert altijts heeft verlanghen naer hu die alderliefste mijn
hu liefde heeft mij bevanghen gheheel hu eyghen zo wil ick zijn
voor al die weerelt ghemeyne heb dy mijn hert alleyne
daeromme, schoon lief, en begheeft mij niet

mijn hart heeft altijd verlangen naar u, aller liefste mijn (= mijn aller liefste)
uw liefde heeft mij bevangen, geheel uw eigen zo wil ik zijn
voor al de wereld gemeen (= voor de hele wereld) heb jij mijn hart alleen
daarom schoon lief, begeef mij niet (= laat mij niet vallen)

MISSCHIEN WEL HET MOOISTE LIED UIT DE LAGE LANDENHans Niemeijer

mijn hert altijts heeft verlanghen naar hu die alderliefste mijn
hu liefde heeft mij bevanghen hu eyghen zo wil ick zijn
voor al die weerelt ghemeyne heb dy mijn hert alleyne
daeromme, schoon lief, en begheeft mij niet

mijn hart heeft altijd verlangen naar u, aller liefste mijn (= mijn aller liefste)
uw liefde heeft mij bevangen uw eigen, zo wil ik zijn
voor al de wereld gemeen (= voor de hele wereld) heb jij mijn hart alleen
daarom schoon lief, begeef mij niet (= laat mij niet vallen)

MISSCHIEN WEL HET MOOISTE LIED UIT DE LAGE LANDENAll comments from YouTube:

Patricia D

 My heart always has desire. (title)

Chrystiana Romanova

So beautiful. One of my favourite pieces

micrologus2

All of these castles are in Belgium ;)

Hans Niemeijer

mijn hert altijts heeft verlanghen naer hu die alderliefste mijn
hu liefde heeft mij bevanghen gheheel hu eyghen zo wil ick zijn
voor al die weerelt ghemeyne heb dy mijn hert alleyne
daeromme, schoon lief, en begheeft mij niet

mijn hart heeft altijd verlangen naar u, aller liefste mijn (= mijn aller liefste)
uw liefde heeft mij bevangen, geheel uw eigen zo wil ik zijn
voor al de wereld gemeen (= voor de hele wereld) heb jij mijn hart alleen
daarom schoon lief, begeef mij niet (= laat mij niet vallen)

MISSCHIEN WEL HET MOOISTE LIED UIT DE LAGE LANDEN

larosenoire1

Love it. Love the mansion castle.

micrologus2

There are a lot of songs in the Middle Netherlandish language that are older than this one ;-)

acerb45666555

2:46.....who built that? he was smart. very hard to take that place without modern weapons.

proulxmontpellier

@micrologus2 I love the music book published by Agricola (?) where it says (I mention this by memory) "de eerste buik gedruikt in onsere nederlandse duitse tal"

micrologus2

Dit is wel degelijk Cappilla Flamenca ;-)

micrologus2

Kan ik best geloven! Jammer genoeg heb ik ze nog niet live gehoord.

More Comments

More Videos