Vill du komma tillbaka
Donnez Lyrics


Tänk på alla fina dagar som vi hade med varann.
Alla nätter som vi delat under molnen på vår strand.
Om vi bara kan förlåta hittar vi tillbaks igen.
När jag tror på oss tillsammans på oss två i framtiden.

Vill du komma tillbaka och låta allting vara glömt.
Så kan vi ta till vara på de drömmar som vi drömt.
Vi har gjort våra misstag, vi gjorde fel båda två.
Men ingen av oss har vunnit så låt oss vidare gå.
Vi har mycket att förvalta och så mycket kvar att ge.
Jag ska skänka dig det bästa som mitt hjärta har att ge.
Jag ska finnas vid din sida, aldrig lämna dig igen.
Om du bara vågar satsa på oss två i framtiden.

Vill du komma tillbaka...

Contributed by Luke W. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found