Edith Lefel, Apartheid: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Apartheid
by Edith Lefel

Pouki sa kanmarad?
Pouki rézon ou ka soufè kon sa, kanmarad?
Pouki ou tou ou pa ni dwa chanté kon tout moun?
Ki malédisyon ou ka sipòté asou latè manman'w-la, kanmarad?
Maléré, ou lévé
é kon tout jénérasyon'w
Yo trayi'w, méprizé'w
Yo sé lé ou rété gadé san'w palé
San'w boujé
Ich ou grandi adan lapenn

Pouki sa kanmarad?
Pouki rézon ou ka soufè kon sa, kanmarad?
Pouki ou tou ou pa ni dwa chanté kon tout moun?
Ki malédisyon ou ka sipòté asou latè manman'w-la, kanmarad?
Maléré, ou lévé
é kon tout jénérasyon'w
Yo trayi'w, méprizé'w
Yo sé lé'w rété gadé san'w palé
San'w boujé
Ich ou grandi adan lapenn

Rilévé kò'w
Pou'w pé wè soley-la

souflan-

Maléré, ou lévé
é kon tout jénérasyon'w
Yo trayi'w, méprizé'w
Yo sé lé ou rété gadé san'w palé
San'w boujé
Ich ou grandi adan lapenn

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

souflan-

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

Contributed by Victoria D. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them