Apartheid
Edith Lefel Lyrics


Pouki sa kanmarad?
Pouki rézon ou ka soufè kon sa, kanmarad?
Pouki ou tou ou pa ni dwa chanté kon tout moun?
Ki malédisyon ou ka sipòté asou latè manman'w-la, kanmarad?
Maléré, ou lévé
é kon tout jénérasyon'w
Yo trayi'w, méprizé'w
Yo sé lé ou rété gadé san'w palé
San'w boujé
Ich ou grandi adan lapenn

Pouki sa kanmarad?
Pouki rézon ou ka soufè kon sa, kanmarad?
Pouki ou tou ou pa ni dwa chanté kon tout moun?
Ki malédisyon ou ka sipòté asou latè manman'w-la, kanmarad?
Maléré, ou lévé
é kon tout jénérasyon'w
Yo trayi'w, méprizé'w
Yo sé lé'w rété gadé san'w palé
San'w boujé
Ich ou grandi adan lapenn

Rilévé kò'w
Pou'w pé wè soley-la

souflan-

Maléré, ou lévé
é kon tout jénérasyon'w
Yo trayi'w, méprizé'w
Yo sé lé ou rété gadé san'w palé
San'w boujé
Ich ou grandi adan lapenn

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

souflan-

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

kè-
Libèté pou kanmarad
Goumen pou tjwé l'Apartheid

Contributed by Victoria D. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos