Mèci
Edith Lefel Lyrics


Mwen lévé bon matin in in
Santi mwen telmen bien in in
Mwen fè on bel rèv hiè o souè ou la la la
Mwen ouvè finèt la aa
Ga de grandè ciel la aa
Kè mwen gonflé et pi ii lanmou ou ou ou

En ja paré ééé
Pou décolé ééé o yè
Mwen té telmen conten
Ka senti mwen légè
Kè mwen sé té volé éé oula la la

Rève la pa ka fini
Mè pou ki mwen envi ri ii
Sé pa on illuzion non on on
Ho non on on on

Ho non on on on
Mèci

Sé lespoi ka fèw vouè klè
Sé lespoi ka baw limiè

Pa bisouin avion sa pa nécésè
Jis on émotion sa ké pli soncè

Pa bidouin moto mwen telmen légè
Pa bisouin loto oo préféré zéclè è

Lespoi

Han han

Lespoi
Pou la vi
Gadé ééé la foi
Pou pé di mèci iiiiii

Nou ja paré ééé
Pou décolé ééé ho yè
Mwen ja paré ééé
Pou mwen vole
Pou voyagé loin

Pa bisouin avion sa pa nécésè
Jis on émotion sa ke pi sincè
Pa bisouin moto mwen telment légè
Pa bisouin loto oo préféré zéclè è

Writer(s): edith lefel, ronald rubinel

Contributed by Mason F. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found