Dan Neem Ik Rozen Voor Je Mee
Frans Bauer Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Interesting Facts ↴  Line by Line Meaning ↴

Soms ben ik dagen bij jou ver vandaan
heb ik dat trieste gevoel
Dan is het net of de tijd stil blijft staan
al weet ik dat jij dat ook voelt
Ik tel de uren, nou gaan ze zo traag
maar ook die gaan weer voorbij
Straks zijn we samen daarom wordt vandaag
een feestdag voor ons allebei

Dan neem ik rozen voor je mee
om al die tranen te vergeten
Ik wil je hiermee laten weten
mijn liefde telt alleen voor jou
Dan neem ik rozen voor je mee
al hoef ik jou niets uit te leggen
Maar toch wil ik je hiermee zeggen
dat ik van je hou

Ik heb een wens en die weet jij van mij
dat ik niet weg hoef te gaan
Nooit meer dat afscheid dat is dan voorbij
Wij kunnen het leven wel aan
Het kan nog niet anders, je vraagt nog wat tijd
al kent liefde weinig geduld
Maar eens komt de dag dat jou hart is bevrijd
en dat onze wens wordt vervuld

Dan neem ik rozen voor je mee
om al die tranen te vergeten
Ik wil je hiermee laten weten
mijn liefde telt alleen voor jou
Dan neem ik rozen voor je mee
al hoef ik jou niets uit te leggen
Maar toch wil ik je hiermee zeggen
dat ik van je hou

Dan neem ik rozen voor je mee
om al die tranen te vergeten
Ik wil je hiermee laten weten
mijn liefde telt alleen voor jou
Dan neem ik rozen voor je mee
al hoef ik jou niets uit te leggen
Maar toch wil ik je hiermee zeggen
dat ik van je hou
Maar toch wil ik je hiermee zeggen
dat ik van je hou

Overall Meaning

The lyrics to Frans Bauer's "Dan Neem Ik Rozen Voor Je Mee" describe the pain of being separated from someone you love, and the desire to do something to make that person feel better. The singer is far away from his loved one, and feels as though time stands still without her. However, he knows that she feels the same way, and he counts down the hours until they can be reunited. The lyrics convey a sense of longing and sadness, but also hope for a future where they can be together without the pain of separation.


The chorus of the song, where the singer says he will bring roses to his loved one, serves as a symbol of his devotion to her. The roses are meant to represent his desire to help her forget her tears and to remind her that his love is only for her. While he doesn't need to explain himself to her, he still wants to let her know how much he loves her.


Overall, the lyrics of "Dan Neem Ik Rozen Voor Je Mee" convey a message of love, longing, and devotion. They speak to the universal human experience of missing someone and wanting to do something to make them feel better.


Interesting facts about the song:


Interesting Facts
Note: This section uses generative AI, which can be inaccurate.


Line by Line Meaning

Soms ben ik dagen bij jou ver vandaan
Sometimes I am far away from you for days


heb ik dat trieste gevoel
And I have that sad feeling


Dan is het net of de tijd stil blijft staan
Then it's like time stands still


al weet ik dat jij dat ook voelt
Even though I know you feel that too


Ik tel de uren, nou gaan ze zo traag
I count the hours, now they go so slowly


maar ook die gaan weer voorbij
But those also pass


Straks zijn we samen daarom wordt vandaag
Soon we'll be together, that's why today


een feestdag voor ons allebei
Is a celebration day for both of us


Dan neem ik rozen voor je mee
Then I'll bring roses for you


om al die tranen te vergeten
To forget all those tears


Ik wil je hiermee laten weten
I want to let you know


mijn liefde telt alleen voor jou
My love only counts for you


al hoef ik jou niets uit te leggen
Although I don't have to explain anything to you


Maar toch wil ik je hiermee zeggen
But still I want to tell you this


dat ik van je hou
That I love you


Ik heb een wens en die weet jij van mij
I have a wish and you know it


dat ik niet weg hoef te gaan
That I don't have to leave


Nooit meer dat afscheid dat is dan voorbij
Never again that goodbye, that will then be over


Wij kunnen het leven wel aan
We can handle life


Het kan nog niet anders, je vraagt nog wat tijd
It can't be different yet, you still ask for some time


al kent liefde weinig geduld
although love knows little patience


Maar eens komt de dag dat jou hart is bevrijd
But one day comes when your heart is free


en dat onze wens wordt vervuld
and that our wish is fulfilled


Maar toch wil ik je hiermee zeggen
But still I want to tell you this


dat ik van je hou
that I love you


Dan neem ik rozen voor je mee
Then I'll bring roses for you


om al die tranen te vergeten
To forget all those tears


Ik wil je hiermee laten weten
I want to let you know


mijn liefde telt alleen voor jou
My love only counts for you


al hoef ik jou niets uit te leggen
Although I don't have to explain anything to you


Maar toch wil ik je hiermee zeggen
But still I want to tell you this


dat ik van je hou
that I love you
Contributed by Adrian O. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found