Kaizers Orchestra, Di grind: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Di grind
by Kaizers Orchestra

Kaizers Orchestra - Di Grind

Lyrics written by Janove Ottesen.

Ta denne ringen. Sett han på din fing
Kommer do til himmelen går do rett inn
Men en ting, bare en liten ting
do er ikkje død, do er fortsatt min

Klapp dine hender. Klapp en siste gong
Tramp ditt trebein på golv av betong
Klokkene ringer, de ringer deg inn
Kom på mi side av di grind

Reis deg opp og kall deg for en mann
Nok er nok do snakker løgn, eg snakker sant
Om do har et siste ord før do drar
så spar de til do kommer ner til din far

Klapp dine hender
og kom på mi side av di grind der

From the album "Evig Pint",
released February 3rd 2003.

Lyrics © OBO APRA/AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them