Kuyoba Mnandi
Maria Le Maria Lyrics


Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)

Sesiphelele sonke (Sesiphelele sisonke)
Phelele sonke (EZulwini)
Heh bantu beNkosi (Ngoba siyaz'ukuthi sinezithembiso zethu)
Hallelujah (Ezulwini)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)

Sesiphelele sonke (Sesiphelele sisonke)
Phelele sonke (EZulwini)
Heh bantu beNkosi (Ngoba siyaz'ukuthi sinezithembiso zethu)
Hallelujah (Ezulwini)

Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)

Sesiphelele sonke (Sesiphelele sisonke)
Phelele sonke (EZulwini)
Heh bantu beNkosi (Ngoba siyaz'ukuthi sinezithembiso zethu)
Hallelujah (Ezulwini)

Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)

Sesiphelele sonke (Sesiphelele sisonke)
Phelele sonke (EZulwini)
Heh bantu beNkosi (Ngoba siyaz'ukuthi sinezithembiso zethu)
Hallelujah (Ezulwini)

Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)
Kuyoba mnandi (Kuyoba mnandi)

Sesiphelele sonke (Sesiphelele sisonke)
Phelele sonke (EZulwini)
Heh bantu beNkosi (Ngoba siyaz'ukuthi sinezithembiso zethu)
Hallelujah (Ezulwini)

Hallelujah kuyoba mnandi (EZulwini)
Kuyoba mnandi (EZulwini)
Hallelujah kuyoba mnandi (EZulwini)
Hallelujah kuyoba mnandi (EZulwini)

Hallelujah kuyoba mnandi (EZulwini)
Hallelujah, hallelujah (EZulwini)
Hallelujah kuyoba mnandi (EZulwini)
Hallelujah kuyoba mnandi (EZulwini)

Hallelujah kuyoba mnandi (EZulwini)

Lyrics © O/B/O CAPASSO

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos