Boerenlul
Paul de Leeuw Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Je wist nog niet hoe dingen kunnen lopen
Je wist nog niet hoe levens kunnen gaan
Dat alles kwijt kan raken
Dat tijd is om te maken
En niet om zomaar naast te blijven staan
Je bleef maar op je zekerheden wachten
Ooit zou je wel beseffen waar 't om ging
Je had nog heel veel jaren
Om de chaos op te klaren
Zonder 't bot te snappen
Dat je telkens ving

Het kost veel moed om "ja" te kunnen zeggen
En vierkant "nee" kost ook een heleboel
Hoe kun je iets beslissen
Als je eigenlijk niets wilt missen
Hoe volg je je verstand en je gevoel

Maar als je 't nou maar 1 keer op kon brengen
Om uit te komen voor je onbenul
En zonder al dat jokken
Op eerlijkheid zou gokken
En zeggen zou: ik was een boerenlul
Ik ben een boerenlul
Ik ben een boerenlul

Dat zou wel een heleboel veranderen
Dan was ik al m'n gram in 1 klap kwijt
Maar 'k kan wel blijven dromen
Dat zal er nooit van komen
Want jij hebt geen talent voor openheid

Want jij wilt graag een goede indruk maken
Vol zelfrechtvaardiging
Vol flauwekul
Gezichtsverlies bestaat niet
Het leien dakje gaat niet
En zo blijf jij voor altijd toch een lul

Het kost veel moed om "ja" te kunnen zeggen
En vierkant "nee" kost ook een heleboel
Hoe kun je iets beslissen
Als je eigenlijk niets wilt missen
Hoe volg je je verstand en je gevoel
Maar als je 't nou maar 1 keer op kon brengen
Om uit te komen voor je onbenul
En zonder al dat jokken
Op eerlijkheid zou gokken
En zeggen zou: ik was een boerenlul
Ik ben een boerenlul
Ik ben een boerenlul
Ik ben een boerenlul
Ik ben een boerenlulIk ben een boerenlul
Ik ben een boerenlul

Overall Meaning

The lyrics of Paul de Leeuw's song "Boerenlul" are about the struggle to embrace honesty and authenticity. The singer reflects on how life can throw unexpected challenges and hardships, causing one to lose everything they once relied on. Despite this reality, the singer has always clung to their certainties, believing that they would eventually figure out what was truly important in life. But in clinging to their certainty, they have been unable to confront their own ignorance and have refused to embrace vulnerability.


The chorus of the song highlights the bravery required to be honest, to say "yes" or "no" with conviction, to follow one's heart and mind, and to admit when one is wrong. Rather than continuing to hide behind falsehoods and pretense, the singer dreams of being able to embrace honesty, no matter the cost. Unfortunately, the singer realizes that they lack the courage to truly be honest about themselves and their past, with the past continuing to haunt them.


Overall, "Boerenlul" is a song about the importance of honesty and authenticity in a world that often values appearance over reality. The singer is struggling with their own inability to reconcile with their past mistakes, but realizes that embracing vulnerability and authenticity is the only way to truly move forward.


Line by Line Meaning

Je wist nog niet hoe dingen kunnen lopen
You were unaware of how things could turn out


Je wist nog niet hoe levens kunnen gaan
You were unaware of how lives can unfold


Dat alles kwijt kan raken
That everything can be lost


Dat tijd is om te maken
That time is for creating


En niet om zomaar naast te blijven staan
And not for standing idly by


Je bleef maar op je zekerheden wachten
You kept waiting for your certainties


Ooit zou je wel beseffen waar 't om ging
You thought you would eventually realize what was important


Je had nog heel veel jaren
You still had a lot of years


Om de chaos op te klaren
To clear up the chaos


Zonder 't bot te snappen
Without realizing your own stubbornness


Dat je telkens ving
That you kept getting caught in it


Het kost veel moed om "ja" te kunnen zeggen
It takes a lot of courage to say "yes"


En vierkant "nee" kost ook een heleboel
And saying a firm "no" also requires a lot


Hoe kun je iets beslissen
How can you make a decision


Als je eigenlijk niets wilt missen
If you don't want to miss out on anything


Hoe volg je je verstand en je gevoel
How do you follow your mind and your heart


Maar als je 't nou maar 1 keer op kon brengen
But if you could muster it just once


Om uit te komen voor je onbenul
To admit to your own ignorance


En zonder al dat jokken
And without all the lying


Op eerlijkheid zou gokken
Take a chance on honesty


En zeggen zou: ik was een boerenlul
And say: I was an ignorant fool


Ik ben een boerenlul
I am an ignorant fool


Dat zou wel een heleboel veranderen
That would change a lot of things


Dan was ik al m'n gram in 1 klap kwijt
Then I would lose all my anger in one fell swoop


Maar 'k kan wel blijven dromen
But I can keep dreaming


Dat zal er nooit van komen
It will never come to pass


Want jij hebt geen talent voor openheid
Because you have no talent for honesty


Want jij wilt graag een goede indruk maken
Because you want to make a good impression


Vol zelfrechtvaardiging
Full of self-justification


Vol flauwekul
Full of nonsense


Gezichtsverlies bestaat niet
Loss of face does not exist


Het leien dakje gaat niet
Things don't always go smoothly


En zo blijf jij voor altijd toch een lul
And so you will always be an ignorant fool
Contributed by Addison V. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found