Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Rétrospective
Malavoi Lyrics


Caresse Moin oley-la ka kouché Lalin-lan ka lévé Kokotyé ka boujé kè- ka…
Case a Lucie Man sèten sé kaz a lucie Man sèten sé la an…
La filo An ti citron ka di "écrivez-moi" Papyé a lèt rendez-moi la…
Sidonie Man té ka kouwi an tan tala Man jwènn Sidonie kalazaza Zouti…


Antwan Ferrer


on Anasthasie

NAP TOUNIN